RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

Comisii, comitete, structuri şi grupuri de lucru constituite la Curtea de Apel Bucureşti

1. Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public

2. Comisia de cercetare a averilor

3. Comitetul de securitate şi de sănătate în muncă

4. Structura pentru managementul situaţiilor de urgenţă, al protecţiei civile, prevenirea şi combaterea terorismului şi apărarea împotriva incendiilor

5. Grupul de lucru privind implementarea noilor coduri şi unificarea practicii judiciare

6. Grupul de lucru privind instituţia managerului de instanţă ţi statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti

7. Grupul de lucru pentru site-ul Curţii de apel București

8. Grupul de lucru pentru revizuirea situaţiilor statistice

9. Grupul de lucru constituit în vederea selectării jurisprudenţei celei mai relevante pentru a fi publicată pe site-ul Curţii de apel BucureştiUltima actualizare: 06 Nov 2012
eXTReMe Tracker