RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site
1. Informații utile                                                                                                      
 • Cont plăţi onorarii experţi - Biroul Local de Expertize Bucureşti: RO88CECEB312G9RON1637089
 • Cont plăți amenzi judiciare si cheltuieli de judecataSumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat  şi se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia.

  Acestea se pot achita la Agenţiile de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor fiscale.

  Obligaţia de plată a cheltuielilor judiciare către stat constituie creanţă fiscală. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligaţia de plată către stat a sumelor avansate din bugetul statului, constituie titlu executoriu şi se comunică de îndată organelor competente.

  Potrivit art. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

      (1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înţelege:

      a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

      b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

      c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

      d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.”

 • Plata taxelor judiciare de timbru: 

În conformitate cu prevederile art. 40 din OUG   nr. 80/2013 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru:

Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.


2. Date de contact ale secțiilor Curții de apel București
 

Secţii Curtea de Apel Bucureşti

Adresa de mail

Număr de fax

Secţia I penală

registraturaS1penCAB@just.ro

021/3192577

Secţia a II- a penală

registraturaS2penCAB@just.ro

021/3195185, 021/3191472

Secţia a III-a civilă şi pentru cause cu minori şi familie

registraturaS3civCAB@just.ro

0372/125329

Secţia a IV-a civilă

registraturaS4civCAB@just.ro

021/3114932

Secţia a V-a civilă

registraturaS5civCAB@just.ro

021/3195197

Secţia a VI-a civilă

registraturaS6civCAB@just.ro

021/3191647

Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale

registraturaS7litigiiCAB@just.ro

021/3114946

Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

registraturaS8contenciosCAB@just.ro

021/3195176

Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal

registraturaS9contenciosCAB@just.ro

021/3195176

3. Localizarea sălilor de lucru cu publicul :

*) S- subsol;  P- parter

 1.

Registratura generală a Curţii de apel Bucureşti

S 90

 2.

Registratura Secţiei I-a penală

Registratura Secţiei a II-a penală

S 91

 3.

Registratura Secţiei a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie

S 111

 4.

Registratura Secţiei a IV-a civilă

S 109

 5.

Registratura Secţiei a V-a civilă

Registratura Secţiei a VI-a civilă

S 99

 6.

Registratura Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

S 110

 7.

Registratura Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

S 8

 8.

Registratura Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti

S 44

 9.

Arhiva Secţiei I-a penală

S 97

 10.

Arhiva Secţiei a II-a penală 

S 92

 11.

Arhiva Secţiei a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie

S 98

 12.

Arhiva Secţiei a IV-a civilă

S 106

 13.

Arhiva Secţiei a V-a civilă

S 114

 14.

Arhiva Secţiei a VI-a civilă

S 113

 15.

Arhiva Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

S 107

 16.

Arhiva Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

S 16-17

 17.

Arhiva Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti

S 36

 18.

Biroul de informare şi relaţii publice al Curţii de apel Bucureşti

P 81-83

 19.

Biroul de informare şi relaţii publice al Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti

S 01

 


Ultima actualizare: 31 May 2019
eXTReMe Tracker