RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

Nr. crt.

Nr. decizie

şi data pronunţării

Publicată în Monitorul Oficial

Materia

Obiectul

1.

Decizia nr. 1/28.03.2005 vizualizare

503/14.06.2005

Procedură penală

Calitatea în care participă societatea de asigurare în procesul penal

2.

Decizia nr. 2/23.05.2005 vizualizare

867/27.09.2005

Penal

Încadrarea juridică dată faptelor care, în raport cu conţinutul lor concret, întrunesc atât elementele constitutive ale infracţiunii de viol, cât şi pe cele ale infracţiunii de incest

3.

Decizia nr. 3/23.05.2005 vizualizare

867/27.09.2005

Penal

Înţelesul care trebuie atribuit actelor la care se referă art. 197 alin. (1) şi art. 198, precum şi art. 201 din Codul penal

4.

Decizia nr. 4/26.09.2005 vizualizare

15/09.01.2006

Penal

Aplicabilitatea dispoziţiilor de agravare ale art. 75 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infracţiunii de omor calificat prevăzute de art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal

5.

Decizia nr. 5/26.09.2005 vizualizare

123/09.02.2006

Procedură penală

Compunerea completului care judecă în primă instanţă, la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

6.

Decizia nr. 8/24.10.2005 vizualizare

123/09.02.2006

Procedură penală

Modul de sesizare a instanţei de judecată în cazul infracţiunilor la care se referă art. 279 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală, săvârşite de poliţiştii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare

7.

Decizia nr. 9/24.10.2005 vizualizare

123/09.02.2006

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 59/1934 în raport cu reglementarea dată, prin art. 215 alin. (4) din Codul penal, faptelor de înşelăciune săvârşite în legătură cu emiterea unui cec

8.

Decizia nr. 10/24.10.2005 vizualizare

123/09.02.2006

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 34 cu referire la art. 120 din Codul penal, în caz de concurs de infracţiuni, din care pentru unele s-au stabilit pedepse ce intră sub incidenţa graţierii

9.

Decizia nr. 11/24.10.2005 vizualizare

123/09.02.2006

Civil

Aplicarea dispoziţiilor art. 1, 2 şi ale art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, referitoare la clauza penală prin care se instituie obligaţia restituirii la scadenţă a sumei împrumutate sub sancţiunea penalităţilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală convenită de părţi sau pe lângă dobânda legală

10.

Decizia nr. 12/21.11.2005 vizualizare

119/08.02.2006

Procedură penală

Căile de atac împotriva încheierilor pronunţate în cursul urmăririi penale, în prima instanţă şi în apel, referitoare la revocarea, înlocuirea sau încetarea arestării preventive

11.

Decizia nr. 13/21.11.2005 vizualizare

119/08.02.2006

Procedură penală

Modul de soluţionare a plângerii adresate direct instanţei de judecată împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, fără ca acestea să fie atacate, în prealabil, conform art. 278 din Codul de procedură penală, la procurorul ierarhic superior

12.

Decizia nr. 14/21.11.2005 vizualizare

284/29.03.2006

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 120 alin. (2) din Codul penal referitoare la efectele graţierii asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat, în cazul graţierii condiţionate

13.

Decizia nr. 15/21.11.2005 vizualizare

119/08.02.2006

Procedură penală

Organul judiciar competent să dispună desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat în cauzele în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o soluţie de netrimitere în judecată adoptată de procuror

14.

Decizia nr. 17/21.11.2005 vizualizare

119/08.02.2006

Procedură penală

Întocmirea unei minute în cazurile în care judecătorul sau instanţa se pronunţă prin încheiere asupra masurilor preventive

15.

Decizia nr. 18/12.12.2005 vizualizare

285/29.03.2006

Penal

Confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000

16.

Decizia nr. 19/12.12.2005 vizualizare

284/29.03.2006

Procedură penală

Data de la care amânarea executării pedepsei închisorii produce efecte

17.

Decizia nr. 20/12.12.2005 vizualizare

225/13.03.2006

Procedură civilă

Admisibilitatea cererilor prin care se solicită obligarea debitorilor ce nu-şi îndeplinesc obligaţiile de a face sau de a nu face la plata de daune cominatorii, după intrarea în vigoare a art. 5803 din Codul de procedură civilă, precum şi la problema dacă hotărârea judecătorească prin care s-au acordat daune cominatorii constituie titlu executoriu

18.

Decizia nr. 21/12.12.2005 vizualizare

225/13.03.2006

Civil

Aplicarea unor dispoziţii ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

19.

Decizia nr. 23/12.12.2005 vizualizare

233/15.03.2006

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnăUltima actualizare: 24 May 2012
eXTReMe Tracker