RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

Nr. crt.

Nr. decizie

şi data pronunţării

Publicată în Monitorul Oficial

Materia

Obiectul

1.

Decizia nr. 1/16.01.2006 vizualizare

291/31.03.2006

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Codul de procedură penală referitoare la compatibilitatea judecătorului de a participa la judecarea cauzei în care a dispus prin încheiere, pronunţată înainte de soluţionarea acesteia în fond, schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului de sesizare a instanţei

2.

Decizia nr. 2/16.01.2006 vizualizare

291/31.03.2006

Penal

Încadrarea juridică a faptei de însuşire pe nedrept de cabluri, linii, echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, precum şi componente de comunicaţii

3.

Decizia nr. 3/16.01.2006 vizualizare

284/29.03.2006

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

4.

Decizia nr. 4/16.01.2006 vizualizare

288/30.03.2006

Civil

Posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune în cazul posesiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale şi a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar

5.

Decizia nr. 5/20.02.2006 vizualizare

492/07.06.2006

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 176 alin. 1 lit. b) din Codul penal în cazul actelor de violenţă săvârşite în aceeaşi împrejurare, cu intenţia de a ucide, asupra a două persoane, dintre care una a decedat

6.

Decizia nr. 6/20.02.2006 vizualizare

488/06.06.2006

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (5) din Codul de procedură penală, referitoare la recuzarea care priveşte întreaga instanţă

7.

Decizia nr. 7/20.02.2006 vizualizare

475/01.06.2006

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 140 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, referitoare la încetarea de drept a măsurilor preventive

8.

Decizia nr. 8/20.03.2006 vizualizare

475/01.06.2006

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (2) din Codul de procedură penală referitoare la fixarea termenului după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau propunerea de acordare a liberării condiţionate

9.

Decizia nr. 9/20.03.2006 vizualizare

653/28.07.2006

Procedură civilă

Competenta de soluţionare, în primă instanţă, a cererilor având ca obiect obligarea persoanei juridice notificate, deţinătoare a imobilului, să emită decizie sau dispoziţie motivată de restituire în natură ori de acordare de despăgubiri potrivit Legii nr. 10/2001

10.

Decizia nr. 10/20.03.2006 vizualizare

656/28.07.2006

Comercial

Aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003, referitoare la cazurile de admisibilitate a cererii de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului

11.

Decizia nr. 11/20.03.2006 vizualizare

656/28.07.2006

Procedură civilă

Aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, în cazul cererii de învestire cu formulă executorie a ordonanţei de admitere a somaţiei de plată

12.

Decizia nr. 12/20.03.2006 vizualizare

656/28.07.2006

Comercial

Dispoziţiile legale aplicabile, în materia reorganizării judiciare şi a falimentului, în cazul creanţelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

13.

Decizia nr. 13/20.03.2006 vizualizare

677/07.08.2006

Comercial

Aplicarea dispoziţiilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, în cazul contractelor de credit bancar încheiate înainte de data intrării în vigoare a acestei legi

14.

Decizia nr. 14/22.05.2006 vizualizare

06/04.01.2007

Penal

Stabilirea caracterului de "consecinţe deosebit de grave" la care se refera art. 146 din Codul penal, în cazul infracţiunii continuate

15.

Decizia nr. 15/22.05.2006 vizualizare

509/13.06.2006

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 2781 alin. (8) lit. c) din Codul de procedură penală, sub aspectul compatibilităţii judecătorului de a mai participa, în continuare, la soluţionarea fondului cauzei reţinute spre judecare după desfiinţarea, prin încheiere, a rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată, ca urmare a aprecierii că probele existente la dosar sunt suficiente pentru a se proceda la judecare

16.

Decizia nr. 16/22.05.2006

7/05.01.2007

Penal

Problema aplicabilităţii dispoziţiilor art. 81, 861 şi 867 din Codul penal în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 2 -10 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

17.

Decizia nr. 18/12.06.2006 vizualizare

06/04.01.2007

Procedură penală

Măsurile preventive, deciziile instanţei de apel, prin care s-a dispus rejudecarea cauzei

18.

Decizia nr. 19/12.06.2006 vizualizare

06/04.01.2007

Penal

Încadrarea juridică a faptei de folosire de acte vamale false la Registrul Auto Român, în vederea verificării unui autoturism adus din străinătate cu scopul înmatriculării acestuia

19.

Decizia nr. 20/12.06.2006 vizualizare

07/05.01.2007

Procedură penală

Modul de sesizare a instanţei în cazul infracţiunii de tulburare de posesie prevăzute în art. 220 din Codul penal, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din Titlul IX al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

20.

Decizia nr. 21/12.06.2006 vizualizare

182/16.03.2007

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 81 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b) şi ale art. 82 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, în raport cu dispoziţiile art. 312 alin. (3), (4) şi (5) din Codul de procedură civilă

21.

Decizia nr. 22/12.06.2006 vizualizare

936/20.11.2006

Comercial

Aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cererilor de autorizare a constituirii şi de înmatriculare a societăţilor comerciale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică

22.

Decizia nr. 24/18.09.2006 vizualizare

188/19.03.2007

Procedură penală

Consecinţele lipsei din dispozitivul hotărârii a menţiunii "pronunţată în şedinţă publică"

23.

Decizia nr. 27/18.09.2006 vizualizare

190/20.03.2007

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. 1 lit. h) teza a II-a din Codul de procedură penală, referitoare la exprimarea acordului de voinţă al părţilor de a se împăca, în cazurile prevăzute de lege

24.

Decizia nr. 28/18.09.2006 vizualizare

190/20.03.2007

Procedură penală

Înţelesul noţiunii "pedeapsa prevăzută de lege", în accepţiunea prevederilor art. 160^h alin. (1) din Codul de procedură penală, în cazul arestării preventive a minorului între 14 şi 16 ani

25.

Decizia nr. 29/09.10.2006 vizualizare

732/30.10.2007

Procedură penală

Data de la care se socoteşte termenul de declarare a apelului pentru inculpatul care a lipsit atât de la dezbateri, cât si de la pronunţare, în situaţia când apărătorul acestuia a fost prezent la unul dintre cele două momente procesuale

26.

Decizia nr. 30/09.10.2006 vizualizare

725/26.10.2007

Procedură penală

Instanţa competentă să judece cererea de revizuire în cazul în care, la momentul introducerii cererii, datorită modificărilor normelor de competenţă, primei instanţe nu i-ar mai reveni competenţa de a judeca fondul cauzei în primă instanţă

27.

Decizia nr. 31/09.10.2006 vizualizare

732/30.10.2007

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112 din 30 august 2001, în cazul condamnării inculpatului pentru infracţiunile prevăzute în art. 1 - 3 din această ordonanţă

28.

Decizia nr. 34/06.11.2006 vizualizare

368/30.05.2007

Procedură penală

Modul de soluţionare a cererilor de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, a contestaţiei la executare şi a cererii de revizuire, în cazul retragerii acestora

29.

Decizia nr. 35/06.11.2006 vizualizare

368/30.05.2007

Penal

Aplicarea sancţiunilor cu caracter administrativ faptelor concurente în cazul când sunt incidente dispoziţiile art. 181 din Codul penal

30.

Decizia nr. 36/11.12.2006 vizualizare

368/30.05.2007

Procedură penală

Posibilitatea legală de a fi supuse căii de atac a recursului încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate

31.

Decizia nr. 37/11.12.2006

vizualizare

368/30.05.2007

Procedură penală

Compunerea completului de judecată învestit să soluţioneze, în primă instanţă, cererile de arestare provizorie în vederea extrădării şi de prelungire a acestei masuriUltima actualizare: 24 May 2012
eXTReMe Tracker