RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

Nr. crt.

Nr. decizie

şi data pronunţării

Publicată în Monitorul Oficial

Materia

Obiectul

1.

Decizia nr. 1/21.01.2008 vizualizare

817/05.12.2008

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 189 alin. (1) - (3) din Codul penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, prin răpire, şi ale art. 12 alin. (1) şi art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001

1.

Decizia nr. 2/21.01.2008 vizualizare

859/19.12.2008

Penal

Încadrarea juridică în situaţia existenţei unui prim act de tăinuire, urmat de o altă acţiune a aceluiaşi tăinuitor care promite că va asigura valorificarea în continuare şi a altor bunuri sustrase

2.

Decizia nr. 3/21.01.2008 vizualizare

868/22.12.2008

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 108 din Legea nr. 302/2004

3.

Decizia nr. 4/21.01.2008 vizualizare

868/22.12.2008

Penal

Încadrarea juridică a faptei de omisiune a evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori evidenţierea în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive

4.

Decizia nr. 5/21.01.2008 vizualizare

673/30.09.2008

Civil

Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 85/1992 în cazul contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ

5.

Decizia nr. 6/21.01.2008 vizualizare

817/05.12.2008

Procedură civilă (comercial)

Calea de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârii prin care s-a respins cererea de dizolvare a unei societăţi comerciale, în condiţiile art. 237 alin. (5) din Legea nr. 31/1990

6.

Decizia nr. 7/21.01.2008 vizualizare

691/10.10.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale din unitate

7.

Decizia nr. 8/21.01.2008 vizualizare

866/22.12.2008

Penal

Incidenţa cauzelor de impunitate sau de reducere a pedepsei reglementate în art. 10 din Legea nr. 241/2005

8.

Decizia nr. 9/18.02.2008 vizualizare

831/10.12.2008

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 264 alin. (3) din Codul de procedură penală

9.

Decizia nr. 10/18.02.2008 vizualizare

840/15.12.2008

Procedură penală

Data de la care curge termenul de 2 luni prevăzut în art. 284 din Codul de procedură penală, în cazul infracţiunilor săvârşite în formă continuă sau continuată

10.

Decizia nr. 11/18.02.2008 vizualizare

840/15.12.2008

Procedură penală

Organul judiciar căruia îi revine competenţa să dispună, în cursul urmăririi penale, prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea sau de a nu părăsi ţara

11.

Decizia nr. 12/18.02.2008 vizualizare

866/22.12.2008

Penal

Consecinţele modificării preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în cazul infracţiunilor care aduc atingere fondului forestier

12.

Decizia nr. 13/18.02.2008 vizualizare

853/18.12.2008

Procedură penală

Aplicarea art. 162 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 114 din Codul penal

13.

Decizia nr. 14/18.02.2008 vizualizare

853/18.12.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, funcţionarilor publici, categorii de personal care nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, precum şi personalului contractual din cadrul instanţelor şi parchetelor

14.

Decizia nr. 15/18.02.2008 vizualizare

866/22.12.2008

Procedură civilă

Aplicarea dispoziţiilor art. 121 alin. 1 din Codul de procedură civilă în cazul judecării în primă instanţă a cererilor referitoare la procedurile necontencioase

15.

Decizia nr. 16/18.02.2008 vizualizare

837/12.12.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. II, art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000, raportate la dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 393/2004

16.

Decizia nr. 17/10.03.2008 vizualizare

866/22.12.2008

Penal

Încadrarea juridică a pluralităţii de acte sexuale săvârşite în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale în cazul în care victima este membru al familiei, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, atât înainte, cât şi după ce aceasta a împlinit 15 ani

17.

Decizia nr. 18/10.03.2008 vizualizare

334/20.05.2009

Procedură penală

Admisibilitatea recursului declarat împotriva încheierilor pronunţate în temeiul art. 1402 din Codul de procedură penală

18.

Decizia nr. 19/10.03.2008 vizualizare

861/20.12.2008

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 302/2004

19.

Decizia nr. 20/10.03.2008 vizualizare

334/20.05.2009

Penal

Interpretarea sintagmei "infracţiuni săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane"

20.

Decizia nr. 21/10.03.2008 vizualizare

444/13.06.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996

21.

Decizia nr. 22/12.05.2008 vizualizare

311/12.05.2009

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) teza a II-a din Codul de procedură penală

22.

Decizia nr. 23/12.05.2008 vizualizare

895/30.12.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 40 şi 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004, ale art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007

23.

Decizia nr. 24/12.05.2008 vizualizare

894/30.12.2008

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Aplicarea dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 şi ale art. 3 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007

24.

Decizia nr. 25/02.06.2008 vizualizare

372/03.06.2009

Procedură penală

Interpretarea dispoziţiilor art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală

25.

Decizia nr. 26/02.06.2008 vizualizare

423/22.06.2009

Procedură penală

Indicarea numai în considerentele hotărârii a menţiunilor prevăzute în art. 2781 alin. 8 lit. b) teza finală din Codul de procedură penală

26.

Deczia nr. 27/02.06.2008 vizualizare

423/22.06.2009

Procedură penală

Retragerea plângerii formulate în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală

27.

Decizia nr. 28/02.06.2008 vizualizare

423/22.06.2009

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 3859 din Codul de procedură penală, după abrogarea pct. 171 prin Legea nr. 356/2006

28.

Decizia nr. 29/02.06.2008 vizualizare

230/08.04.2009

Procedură penală

Necompetenţa instanţei învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană fără a poseda permis de conducere de a soluţiona acţiunea civilă exercitată de proprietarul sau deţinătorul autoturismului avariat sau distrus în timpul săvârşirii infracţiunii rutiere

29.

Decizia nr. 30/02.06.2008 vizualizare

230/08.04.2009

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 661 alin. (1) din Legea nr. 302/2004

30.

Decizia nr. 31/02.06.2008 vizualizare

204/31.03.2009

Procedură penală

Aplicarea dispoziţiilor art. 483 alin. 3 raportat la art. 485 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, în cazul în care inculpatul, minor la data săvârşirii faptei, a devenit major

31.

Decizia nr. 32/09.06.2008 vizualizare

830/10.12.2008

Procedură civilă (comercial)

Caracterul evaluabil în bani al al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, în scopul stabilirii competenţei materiale

32.

Decizia nr. 33/09.06.2008 vizualizare

108/23.02.2009

Civil

Acţiunile întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001

33.

Decizia nr. 34/22.09.2008 vizualizare

152/11.03.2009

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 132 din Codul penal, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată şi asistenţa juridică este obligatorie potrivit art. 171 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

34.

Decizia nr. 35/22.09.2008 vizualizare

158/13.03.2009

Penal

Încadrarea juridică a faptei de omor urmată de dezmembrarea ori incendierea cadavrului în scopul ascunderii omorului

35.

Decizia nr. 36/22.09.2008 vizualizare

177/23.03.2009

Penal

Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 543/2002 în cazul pedepselor stabilite pentru infracţiunile privind regimul vamal

36.

Decizia nr. 37/22.09.2008 vizualizare

177/23.03.2009

Penal

Concursul de infracţiuni între infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului şi infracţiunile de lovire sau alte violenţe, vătămare corporală şi lipsire de libertate în mod ilegal

37.

Decizia nr. 38/22.09.2008 vizualizare

161/16.03.2009

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 143/2000

38.

Decizia nr. 39/22.09.2008 vizualizare

161/16.03.2009

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004

39.

Decizia nr. 40/22.09.2008 vizualizare

Încheiere 17.01.2011 vizualizare

334/20.05.2009

_

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Interpretarea dispoziţiilor art. 77 alin. (2) raportat la art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000;

Dispozitivul deciziei nr. 40 din 22 septembrie 2008 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ar fi în contradicţie cu considerentele sale, fiind necesare lămuriri cu privire la aplicarea acestei decizii

40.

Decizia nr. 41/22.09.2008 vizualizare

313/12.05.2009

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Lipsa calităţii procesuale pasive a caselor de asigurări sociale de sănătate în litigiile dintre personalul medical şi unităţile sanitare având ca obiect plata unor sume de bani reprezentând drepturi salariale

41.

Decizia nr. 42/13.10.2008 vizualizare

204/31.03.2009

Penal

Aplicarea dispoziţiilor art. 85 din Codul penal în cazul în care instanţa este învestită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două infracţiuni intenţionate, săvârşite de acelaşi inculpat, dintre care una anterior şi cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei

42.

Decizia nr. 43/13.10.2008 vizualizare

372/03.06.2009

Procedură penală

Respingerea ca inadmisibilă a acţiunii civile de către instanţa penală învestită cu judecarea infracţiunilor prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934

43.

Decizia nr. 44/13.10.2008 vizualizare

423/22.06.2009

Procedură penală

Posibilitatea schimbării de către instanţă a temeiului de drept al soluţiei de netrimitere în judecată, în condiţiile art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală

44.

Decizia nr. 45/10.11.2008 vizualizare

230/08.04.2009

Civil

Aplicarea dispoziţiilor art. 141, raportate la dispoziţiile art. 13 şi 14 din Legea nr. 44/1994

45.

Decizia nr. 46/15.12.2008 vizualizare

495/16.07.2009

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 raportat la art.16 alin. (1)şi (2) din Codul deontologic al magistraţilor şi ale art. 78 alin.(1) din Legea nr. 567/2004 raportat la art. 9 din Codul deontologic al acestoraUltima actualizare: 24 May 2012
eXTReMe Tracker