RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

Nr. crt.

Nr. decizie

şi data pronunţării

Publicată în Monitorul Oficial

Materia

Obiectul

1.

Decizia nr. 1/9.01.2009 vizualizare

418/18.06.2009

Procedură penală

Organul judiciar competent să soluţioneze plângerea împotriva rezoluţiei sau ordonanţei prim-procurorului, prin care s-a infirmat rezoluţia sau ordonanţa procurorului de netrimitere în judecată şi s-a dat aceeaşi ori altă soluţie de netrimitere în judecată

1.

Decizia nr. 2/19.01.2009 vizualizare

469/07.07.2009

Procedură penală

Caracterul public al şedinţei de judecată în care se soluţionează cererea de liberare provizorie sub control judiciar

2.

Decizia nr. 3/19.01.2009 vizualizare

393/10.06.2009

Penal

Stabilirea pedepsei care determină calculul termenului de reabilitare judecătorească în cazul pedepselor rezultante ca urmare a cumulului juridic sau aritmetic

3.

Decizia nr. 4/19.01.2009 vizualizare

381/04.06.2009

Procedură civilă (comercial)

Învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin, cambiei şi cecului

4.

Decizia nr. 6/19.01.2009 vizualizare

321/14.05.2009

Civil

Caracterul prescriptibil al cererilor privind lichidarea pretenţiilor referitoare la cheltuielile de înmormântare şi respectarea tradiţiilor religioase care compun pasivul succesoral

5.

Decizia nr. 7/09.02.2009 vizualizare

694/15.10.2009

Procedură penală

Admisibilitatea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune în cazul săvârşirii infracţiunilor privind iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui asemenea grup

6.

Decizia nr. 8/09.02.2009 vizualizare

694/15.10.2009

Procedură penală

Incidenţa dispoziţiilor art. 3859 alin. (1) pct. 18 Cod procedură penală în ipoteza recurării deciziilor pronunţate în apel, pentru motivul greşitei aplicări a art. 181 din Codul penal

7.

Decizia nr. 9/09.02.2009 vizualizare

694/15.10.2009

Procedură penală

Stabilirea admisibilităţii recursului împotriva încheierii prin care instanţa a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale pentru a soluţiona excepţia de neconstituţionalitate, dispunând totodată suspendarea judecăţii cauzei, întemeiată pe art. 303 alin. (6) din Codul de procedură penală

8.

Decizia nr. 10/09.02.2009 vizualizare

691/14.10.2009

Procedură penală

Examinarea admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, fără citarea părţilor

9.

Decizia nr. 11/09.02.2009 vizualizare

691/14.10.2009

Procedură penală

Inexistenţa incompatibilităţii persoanei care a efectuat urmărirea penală, în ipoteza trimiterii cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale, prevăzută de art. 2781 alin. (8) lit. b) cu referire la art. 273 alin. (11) din Codul de procedură penală

10.

Decizia nr. 15/06.04.2009 vizualizare

735/29.10.2009

Procedură penală

Natura juridică a termenelor prevăzute în dispoziţiile art. 278 alin. (3) şi art. 2781 alin. (2) din Codul de procedură penală

11.

Decizia nr. 17/15.06.2009 vizualizare

875/15.12.2009

Procedură penală

Atacarea cu plângere a soluţiilor de netrimitere în judecată, dispuse prin rechizitoriu

12.

Decizia nr. 20/21.09.2009 vizualizare

880/16.12.2009

Contencios administrativ

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 31 alin.1 lit. c şi d din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici

13.

Decizia nr. 21/12.10.2009 vizualizare

284/30.04.2010

Penal

Admisibilitatea căii ordinare de atac exercitate de către procurorul din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism împotriva hotărârii pronunţate de către instanţa de judecată într-o cauză de competenţa direcţiei, în condiţiile în care, la judecată a participat un procuror de la parchetul de pe lângă instanţa competentă

14.

Decizia nr. 22/12.10.2009 vizualizare

290/04.05.2010

Penal

Deducerea arestului la domiciliu executat în străinătate din durata închisorii aplicate de instanţele române

15.

Decizia nr. 23/12.10.2009 vizualizare

850/08.12.2009

Penal

Interpretarea dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

16.

Decizia nr. 24/12.10.2009 vizualizare

275/28.04.2010

Procedură penală

Admisibilitatea recursului declarat împotriva sentinţei prin care instanţa, sesizată direct prin cererea de revizuire, se desesizează şi trimite cauza procurorului competent

17.

Decizia nr. 25/12.10.2009 vizualizare

291/04.05.2010

Penal

Interpretarea dispoziţiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal

18.

Decizia nr. 26/12.10.2009 vizualizare

284/30.04.2010

Penal

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (41) din Codul penal şi art. 87 alin. (1) din O. U. G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

19.

Decizia nr. 28/12.10.2009 vizualizare

44/20.01.2010

Contencios administrativ

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

20.

Decizia nr. 31/16.11.2009 vizualizare

111/18.02.2010

Procedură civilă

Caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenţă juridică

21.

Decizia nr. 32/16.11.2009 vizualizare

137/02.03.2010

Civil

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul - Lege nr. 118/1990

22.

Decizia nr. 34/14.12.2009 vizualizare

742/05.11.2010

Procedură penală

Instanţa competentă să soluţioneze procedura de schimbare a condamnării în condiţiile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 şi instanţa competentă să soluţioneze cererea de contopire a pedepselor aplicate de instanţele naţionale cu pedepsele aplicate de instanţe străine

23.

Decizia nr. 35/14.12.2009 vizualizare

291/04.05.2010

Procedură penală

Admisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată calea de atac a apelului, în situaţia în care recursul era singura cale de atac care putea fi exercitată împotriva hotărârii primei instanţe

24.

Decizia nr. 36/14.12.2009 vizualizare

414/22.06.2010

Procedură penală

Inadmisibilitatea cererilor repetate de revizuire şi contestaţie la executare, dacă există identitate de persoane, de temei legal, de motive şi apărări invocate în soluţionarea acestora

25.

Decizia nr. 37/14.12.2009 vizualizare

217/07.04.2010

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Interpretarea dispoziţiilor art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţiiUltima actualizare: 24 May 2012
eXTReMe Tracker