RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

 

 

Nr. crt.

Nr. decizie

şi data pronunţării

Publicată în Monitorul Oficial

Materia

ObiectulDecizia 

nr. 2/12.03.2012

vizualizare

281/27.04.2012

Penal

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 şi ale art. 127 din Codul penal.Decizia 

 nr.3/12.03.2012

vizualizare

281/27.04.2012

Penal

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 137 din Legea nr. 302/2004Decizia  nr.

05/12.03.2012

vizualizare

251/13.04.2012

Civil

Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4042 alin. (3) din Codul de procedură civilă.Decizia 

nr. 06/14.05.2012

vizualizare

411/20.06.2012

Civil

Competenţa de executare a hotărârilor judecătoreşti de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere, în cazul concursului dintre creditorii fiscali şi ceilalţi creditori ai debitorului.Decizia

 nr. 07/14.05.2012

vizualizare

411/20.06.2012

Civil

Termenul pentru declararea recursului împotriva hotărârii de stabilire a plasamentului copilului în regim de urgenţă, pe calea ordonanţei preşedinţiale.Decizia

  nr. 08/14.05.2012

vizualizare

387/11.06.2012

Contencios administrativ şi fiscal

Imposibilitatea cumulării indemnizaţiei pentru perioada de strămutare cu cea prevăzută pentru perioada de domiciliu forţat, atunci când aceste perioade coincid.

7.

Decizia

nr. 9/14.05.2012
vizualizare

390/12.06.2012
Litigii de muncă şi asigurări sociale
Interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 2 din O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sub aspectul înţelesul sintagmei "cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale", cu privire la stabilirea stagiului complet de cotizare utilizat în cazul recalculării dreptului de pensie al nevăzătorilor
8.

Decizia

 nr.10/18.06.2012
vizualizare

495/19.07.2012
 Contencios administrativ şi fiscal
Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din O.G. nr. 75/2001, republicată, referitor la prezentarea obligatorie a certificatului de cazier iscal în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii.
        9.

Decizia

 nr. 11/08.10.2012

vizualizare
734/31.10.2012

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în situaţia recalculării salariilor de bază ale cadrelor didactice începând cu ianuarie 2010

10.


Decizia

nr. 12/08.10.2012

vizualizare

 


735/31.10.2012

Penal


interpretarea şi aplicarea art. XXIV alin. (1) - (3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu privire la stabilirea căii de atac ( apel sau recurs) şi a instanţei competente să judece calea de atac declarată împotriva unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în primă instanţă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, în cazul în care, după intrarea în vigoare a legii menţionate, cauza a fost trimisă spre rejudecarea apelului

12.
               Decizia
    nr. 14/12.11.2012
         
   vizualizare

849/14.12.2012

        Penal
interpretarea şi aplicarea art. 152 C. pr. pen. vizând executarea mandatului de arestare preventivă
13.
Decizia nr.15/12.11.2012
vizualizare

Contencios
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 raportat la art.1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999, în ceea ce priveşte stabilirea caracterului politic al deportării şi prizonieratului în fosta URSS anterior datei de 06 martie 1945
14.
Decizia
nr.16/12.11.2012
vizualizare

Litigii de muncă şi asigurări sociale

calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancţiunea disciplinară conform art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care înceapă să curgă acest termen

15.

Decizia
 nr. 17/12.11.2012
vizualizare


Penal

pentru a se stabili dacă judecătorul care a judecat cauza prin aplicare dispoziţiilor art. 320/1 C.pr. pen. cu privire la unii dintre inculpaţi devine sau nu incompatibil, conform art. 47 alin. (2) din C.pr. pen., să soluţioneze acţiunea penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, pentru infracţiuni între care există stare de conexitate sau indivizibilitate

16.


Decizia nr.13/12.11.2012

vizualizare


129/11.03.2013

comercial


interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 53 alin. (4) din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificrile şi completăile ulterioare, în raport cu dispoziţiile art. 373/3 alin. (1/1) din Codul de procedură civilă.

17.

Decizia

nr. 18/10.12.2012
 vizualizare


41/18.01.2013


penal


încadrarea juridică a faptei de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul în ipoteza în care autorizaţia de circulaţie provizorie şi-a încetat valabilitatea şi având aplicate plăcuţe cu numărul provizoriu de circulaţie expirat.


18.

Decizia

nr. 19/10.12.2012
 vizualizare


51/23.01.2013


litigii de muncă


interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cu referire la sporurile şi veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, în procedura de stabilire şi recalculare a drepturilor de pensie


 


 


 


 


 
Ultima actualizare: 13 Mar 2013
eXTReMe Tracker