RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

  2017

  • Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

          Interpretarea si aplicarea prevederilor art.1, lit.a din Legea nr.124/2014 privind unele măsuri referitoare la venituri de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

  2016

            Art.2, alin 1 si 2 din Lg 143/2000

  • Secția a III-a civilă și pentru cauze  cu minori si de familie

            Interpretarea art. 4  33 şi 35 din Legea nr. 165 2013  în privinţa cererilor introduse după intrarea în vigoare a acestui act normativ

            Încheiere anonimizată

  • Secția a VI-a civilă

            Încheiere sesizare ICCJ, hotărâre prealabilă consecințe deosebit grave

          Interpretarea dispoziţiilor art.182 şi art.183 Cod pr. civilă

          Încheiere Sesizare ICCJ, anonimizată

          Încheiere sesizare ICCJ, art 519, 529 Cod  Procedură civilă

  2015

  Secţia I penală

            Art. 5 din noul Cod penal art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187 2012 art.83 alin. 1 din vechiul Cod penal art. 44 alin.2 din noul Cod penal

            Efectele medierii asupra înlăturării răspunderii penale și momentul în care poate interveni

  • Secţia a II-a penală

            Art. 309 Cod penal - sesizare ICCJ hotărâre prealabilă, consecințe deosebit grave


   


     Ultima actualizare: 26 Jun 2019
  eXTReMe Tracker