RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site
LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ (prezentare selectivă)

    
  I. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 din data de 31 octombrie 2003 – vizualizare;

        II. Principalele coduri ale României:
 • Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicată) – vizualizare;
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil - vizualizare
 • Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil- vizualizare;
 • Codul de procedură civilă adoptat la data de 9 septembrie 1865 – vizualizare;
 • Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) – vizualizare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă *** republicată - vizualizare
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă *** republicată - vizualizare
 • O.G. nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/1023 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum  şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă- vizualizare;
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/29.01.2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile cu valoare redusă prevăzute de art.1025-1032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă - vizualizare;
 • Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010  privind Codul de procedură civilă - vizualizare;
 • Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – vizualizare;
 • Legea nr.310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative-vizualizare;
 • Codul penal (Legea nr. 15/1968, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) – vizualizare;
 •  Legea nr. 27 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal - vizualizare;
 • Legea nr. 193/2017 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal- viualizare;
 • Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României - Partea I nr. 289 din data de 14 noiembrie 1996 – vizualizare;
 • Noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) – vizualizare;
 • O.G.  nr. 18/2016 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară- vizualizare;
 • Legea nr. 49/2018 din 27 februarie 2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative- vizualizare;
 • Codul muncii (Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) – vizualizare;
 • Legea nr. 97/2015 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - vizualizare
 • Codul fiscal (Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare) – vizualizare;
 • Codul de procedură fiscală (Ordonanţa nr. 92 din data de 24 decembrie 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) – vizualizare;
 • Codul vamal (Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare) – vizualizare;
 • Codul aerian (Ordonanţa nr. 29 din data de 22 august 1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) – vizualizare;
 • Codul silvic (Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare) – vizualizare;
 • Codul consumului (Legea nr. 296/2004, republicată, cu modificările şi completările) – vizualizare;
 • Codul administrativ (O.U.G. nr. 57/2019)- vizualizare;

  III. Acte normative privind sistemul judiciar:

  1. Legi privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, precum şi statutul personalului din justiţie:
 • Legea nr. 303 din 28 iunie 2004  *** Republicată privind statutul judecătorilor şi procurorilor- vizualizare;
 • Legea nr. 242/2018 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - vizualizare;
 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 •  Legea  nr. 207/2018 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară - vizualizare;
 • Legea nr. 317 din data de 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 234/2018 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - vizualizare;
 • O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative- vizualizare;
 • Legea nr. 126/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,  precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară vizualizare;
 • Legea nr. 137/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 23/2012 pentru modificarea  Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,  precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente vizualizare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din data de 4 aprilie 2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 567 din data de 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului-vizualizare;
 • Hotărârea nr. 994 din 23 octombrie 2012,  pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007- vizualizare;
 • Hotărârea CSM nr. 140 din 7.02.2017 pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea  concursului de promovare  în funcţii de conducere  a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 182/2007-vizualizare;
 • Ordinul nr. 3.278/C/2012 al Ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti - vizualizare
 • Hotărârea CSM nr. 186/2018 din 6 martie 2018 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007- vizualizare;
 • Legea nr. 188 din data de 8 decembrie 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;

  2. Regulamente privind sistemul judiciar:
 • Hotărârea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 141 din 7 februarie 2017 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 1375/2015;
 • Regulamentul de ordine interioară al  instanţelor judecătoreşti - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 - vizualizare
 • Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C din data de 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 •  Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2184/C din data de 2 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie- vizualizare;
 • Hotărârea  nr.9 din 5 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie- vizualizare;
 • Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 327 din data de 22 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind examenul de capacitate a judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581 din data de 14 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 44/2016, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320 din data de 27 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676 din data de 4 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • HOTĂRÂREA CSM  Nr. 947/2019 din 14 noiembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor-vizualizare;
 • Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322 din data de 24 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind concediile de odihnă ale judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325 din data de 24 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare
 •  Hotărârea nr. 327 din  7 aprilie 2015pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 - vizualizare
  Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127 din data de 1 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439 din data de 15 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror fără concurs aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152 din data de 1 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293 din data de 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind promovarea în funcţia de prim magistrat-asistent şi magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 292 din data de 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a magistraţilor-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 688 din data de 9 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile personalului Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 424A din data de 7 iunie 2006 – vizualizare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183 din data de 29 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173 din data de 22 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126 din data de 1 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din data de 29 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184 din data de 29 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181 din data de 29 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182 din data de 29 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186 din data de 29 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare; 
 • Hotărârea nr. 515/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea nr. 637/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 -vizualizare;
 • Hotărârea nr. 781/2012 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea  nr. 975/2012 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al magistraturii nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea nr. 48/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  Magistraturii nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea nr. 711/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  Magistraturii nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al  Magistraturii nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea nr. 1080/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea nr. 1081/2013 pentru completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005- vizualizare;
 • Hotărârea nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 443 din  29.04.2015 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al  instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea  Plenului C.S.M.  nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 473 din  13.05.2015 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al  instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea  Plenului C.S.M.  nr. 387/2005 - vizualizare;
 • Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 753 din 30.06.2015 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al  instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea  Plenului C.S.M.  nr. 387/2005 - vizualizare;
 •  Hotărârea nr. 50/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007- vizualizare;
 • Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti- vizualizare;
 • Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 9/2016- vizualizare;
 • Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 141/2017 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015- vizualizare
 • Ordin al ministrului justiţiei nr. 1412/C/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a MInisterului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/20111 - vizualizare;
 • Ordinul  nr. 62/2019 din 1 aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari- vizualizare;
 • Legea  nr. 234/2018 din 4 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii-vizualizare;
 • Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114/2019 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor - vizualizare;
 • Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.103/2019 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari - vizualizare;
        3. Coduri deontologice ale personalului din justiţie:
 • Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 – vizualizare;
 • Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/2005 – vizualizare;
 • Codul de conduită al funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr. 7 din data de 18 februarie 2004, republicată – vizualizare;
         IV. Acte normative în materie civilă:
 • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii  fondului funciar nr.18/1991 - vizualizare;
 • Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 146 din 24 iulie 1997privind taxele judiciare de timbru - vizualizare
 • O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru - vizualizare;
 • Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale - vizualizare;

      V. Acte normative în materia dreptului familiei:
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 52/2016 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului -vizualizare;

       VI. Acte normative în materia dreptului comercial:
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 85/214 privind procedurile de prevenire a  insolvenţei şi de insolvenţă– vizualizare;
 • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive  din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori  *** Republicată - vizualizare;
 • Ordonanţă de urgenţă  nr. 61/2015 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice - vizualizare

       VII. Acte normative în materia dreptului muncii:
 •  Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea sistemului public de pensii nr. 127/2019 - vizualizare;
 • VIII. Acte normative în materia proprietăţii intelectuale:
 • Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare
 • Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe- vizulizare;

 • Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;

  IX. Acte normative în materie penală:
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 160/2019 din 26 iulie 2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie- vizualizare;
 • Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune - vizualizare;
 • Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - vizualizare;
 • Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - vizualizare;
 • O.U.G. nr. 2/3.02.2016 pentru suspendarea art. 96 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a  măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - vizualizare;
 • Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind  executarea pedepselor şi a  măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal- vizualizare;
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale - vizualizare;
       X. Acte normative în materia contenciosului administrativ şi fiscal:
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Ordonanţa de Guvern nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - vizualizare;
 • Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - vizualizare;
 • Decizia nr. 99 din 18 mai 2018rivind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - vizualizare;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu carcatrer personal şi libera circulaţie  a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor cu carcater personal)- vizualizare;

     XI. Acte normative în materie contravenţională:
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 127/1994 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la normele pentru protecţia mediului înconjurător – vizualizare;
 •  Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor – vizualizare;
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare – vizualizare;
 •  Legea nr. 129/2018 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - vizualizare;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - vizualizare;
 • Legea nr. 161/2019 din 26 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii -vizualizare;


Ultima actualizare: 13 Jan 2020
eXTReMe Tracker