RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site

Evenimente 2017

Comunicat privind protestul din 18 decembrie 2017 

Comunicat privind zilele de 30 noiembrie 2017 şi 1 decembrie 2017

Comunicat privind ziua de 14 august 2017

Comunicat al presedintilor si vicepresedintilor curtilor de apel 

Comunicat privind ziua de 2 iunie 2017

Comunicat din 30 mai 2017

Comunicat privind ziua de 23 ianuarie 2017

Comunicat privind ziua de 2 decembrie 2016

Anunţ cu privire la depunerea cererilor de apel privind contestaţiile electorale

•  25 octombrie 2017 - Comunicat de presă privind "Ziua Europeană a Justiției Civile"

  7 martie 2017 Raportul de activitate al Curţii de Apel Bucureşti pentru anul 2016

  20 februarie 2017 - vizita de studiu a unei delegatii din Republica Moldova

Evenimente 2016

•  22 noiembrie 2016, Bucureşti Conferinţa finală în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat” – agenda; lista de participanţi; galerie foto

27 octombrie 2016 - Comunicat de presă

24 octombrie 2016 - Comunicat cu privire la "Ziua uşilor deschise" în cadrul Zilei Europene a Justiției Civile

24 octombrie 2016  - vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul programului de schimb de magistraţi între statele Europei

21 septembrie 2016 - vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul schimbului de magistraţi între statele Europei, intitulat Programme d׳echanges d׳autorites judiciaires           

• 15 septembrie 2016 - Comunicat de presă

25 august 2016 - Comunicat

18 mai 2016 - vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul schimbului de magistraţi între statele Europei, intitulat Programme d׳echanges d׳autorites judiciaires

• 22 aprilie 2016 - Comunicat privind "Scoala Altfel"

• 15 aprilie 2016 Comunicat de presă privind întâlnirea judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti cu experții MCV 

• 11 martie 2016 – prezentarea Raportului de activitate al Curţii de Apel Bucureşti, tribunalelor şi judecătoriilor din raza sa de activitate pe anul 2015, eveniment la care au fost prezenţi: domnul judecător Mircea Aron, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Alina Nicoleta Ghica, domnul judecător Marius Tudose şi doamna judecător Mona Lisa Neagoe, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Raluca Prună, ministrul justiţiei, domnul judecător Lucian Netejoru, şeful Inspecţiei Judiciare, domnul Cristian Mihai Ban, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, preşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate şi judecătorii Curţii de Apel Bucureşti - sinteza raportului

4 martie 2016 – În urma şedinţei Adunării generale a judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti şi a voturilor exprimate, a fost desemnată, în condiţiile dispoziţiilor art. 17 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, în calitate de membru al Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, doamna judecător Ionela Alina Cotorogea din cadrul Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, pentru un mandat de 3 ani.

•  18 februarie 2016, Bucureşti vizita de schimb a delegaţiei Administraţiei Instanţelor din Norvegiaagenda şi lista de participanţi;

Evenimente 2015:

•   4 noiembrie 2015 - vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul programului de schimb de magistraţi între statele Europei, intitulat Programme d׳echanges d׳autorites judiciaires

•   4 noiembrie 2015 -  Unele măsuri adoptate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti

•  26 – 29 octombrie 2015, Bucureşti întâlnirea de debut şi o primă vizită de schimb la Bucureşti în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat” – agenda şi lista de participanţi; galerie foto

•   21 octombrie 2015 - vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul programului de schimb de magistraţi între statele Europei, intitulat Programme d׳echanges d׳autorites judiciaires

•   20 octombrie 2015 -  Comunicat cu privire la organizarea  "Zilei Europene a Justiției Civile"

•   19 octombrie 2015 - Comunicat

•  30 septembrie 2015 - vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul programului de schimb de magistraţi între statele Europei, intitulat Programme d׳echanges d׳autorites judiciaires

•  18 septembrie 2015 - Comunicat cu privire la votul judecătorilor Curții de Apel București privind modificarea Legilor 303/2004 și 304/2004

•   16 septembrie 2015 - vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul programului de schimb de magistraţi între statele Europei, intitulat Programme d׳echanges d׳autorites judiciaires

•  21 mai 2015 - Întâlnirea judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti cu echipa de evaluare GRECO

•  20 mai 2015  - Întâlnirea judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti cu experţii MCV

•  26 - 27 martie 2015 - întâlnirea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor de contencios administrativ şi fiscal de la Înata Curte de Casaţie şi Justiţie şi curţile de apel - listă participanţi şi punctaj de discuţii

• 12 - 13 martie 2015, Bucureşti - întâlnirea preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi managerilor economici ai curţilor de apel cu reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei

27 februarie 2015 prezentarea Raportului de activitate al Curţii de Apel Bucureşti pe anul 2014 şi conferinţă de presă - galerie foto

Evenimente în anul 2014

•11 decembrie2014-Vizita de lucru a unor reprezentanti ai sistemului judiciar din Republica Moldova

• 11 decembrie 2014 -Vizita de lucru a unor reprezentanti ai sistemului judiciar din Palestina

• 27 - 28 noiembrie 2014 -Curtea de Apel Bucureşti - gazdă a întâlnirii reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor penale de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi curţile de apel

• 24 octombrie 2014 -Ziua Europeană a Justiţiei Civile

•17 septembrie 2014 -vizita unei delegaţii din Letonia în cadrul unei vizite de schimb de exerienţă în problematica asigurării serviciilor de traducere în procedurile penale

• 27, 30 iunie 2014 -reuniuni de lucru cu preşedinţii secţiilor Curţii de Apel Bucureşti, preşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate acesteia, vizând o serie de aspecte referitoare la activitatea şi organizarea acestor instanţe

• 17 iunie 2014 -întâlnirea organizată în cadrul programului de schimburi de experienţă în sistemul judiciar iniţiat de Ambasada Statelor Unite a unei delegaţii de judecători din Statele Unite ale Americii, formată din doamna judecător Holly Hill şi domnii  judecători Richard Stearns şi Lawrence Brown, însoţiţi de reprezentanţii Ambasadei S.U.A., respectiv doamna Maria - Suzana Tapalagă, cu reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti, respectiv domnul judecător Daniel Grădinaru, preşedintele Secţiei I penale, şi doamna judecător Ileana Ruxandra Dănăilă, preşedintele Secţiei a IV-a civile, având ca principale teme de discuţie şi interes aspecte vizând organizarea activităţii instanţei şi competenţa în materie penală şi civilă

Evenimente in anul 2013

13 decembrie 2013- vizita delegaţiei de auditori de justiţie francezi, belgieni şi portughezi, organizată în cadrul Programului AIAKOS - program internaţional de schimb de experienţă pentru auditorii de justiţie, coordonat de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară, în scopul prezentării modului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor de judecată în materie civilă şi penală în sistemul judiciar român;

29 noiembrie 2013- întâlnirea conducerii Curţii de Apel Bucureşti cu reprezentanţii instanţelor din circumscripţie, în vederea dezbaterii unor aspecte de ordin preponderent organizatoric în raport de modificările legislative în materie penală şi în materia executării pedepselor;

26 noiembrie 2013- întâlnirea echipei de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, cu judecătorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti şi ai instanţelor arondate, organizată în cadrul misiunii de evaluare;
                                                                            

9 octombrie 2013-Vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul programuluiProgramme d׳echanges d׳autorites judiciaires( Program de schimb al autorităţilor judiciare)
                                                                                         
9 octombrie 2013- În urma şedinţei Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti şi a voturilor exprimate, au fost desemnate, în condiţiile dispoziţiilor art. 21 alin. (9) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, în calitate de membri ai Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti:
- doamna judecător Iuliana Măiereanu din cadrul Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal (cu un număr de 99 voturi);
- doamna judecător Mariana Constantinescu, preşedintele Secţiei a III-a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie (cu un număr de 80 voturi).
                                                                    
•24septembrie 2013-Vizita unei delegaţii a Comisiei Europene, în cadrul unei misiuni de evaluare în domeniile vizate de Mecanismul de Cooperare şi Verificare

9 septembrie 2013-Palatul de Justiţie- gazdă a concertului extraordinar organizat în cadrul Festivalului "George Enescu" pentru reprezentanţii profesiilor juridice la invitaţia ministrului justiţiei;

•7 iulie 2013-Ziua Justiţiei este ziua tuturor celor implicaţi în activitatea de asigurare a supremaţiei legii şi ocrotirii drepturilor, ocazie cu care vă adresez cele mai alese gânduri şi urări şi vă doresc succes în activitatea profesională pe care o desfăşuraţi.

            Pe această cale, ne exprimăm aprecierea faţă de corpul profesional al celor care compun acest sistem, faţă de responsabilitatea, profesionalismul şi efortul depus de fiecare în parte în realizarea actului de justiţie, iar, în calitate de preşedinte al curţii, în special faţă de activitatea şi contribuţia judecătorilor şi personalului din cadrul Curţii de Apel Bucureşti şi instanţelor arondate acesteia.La mulţi ani!

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti

JudecătorLia Savonea

• 25-26 aprilie 2013 -Ziua proprietății intelectuale
•17 mai 2013-vizita unui grup de 49 magistraţi din 18 state membre ale Uniunii Europene, participanţi la seminarul internaţional E.J.T.N. – I.N.M. „Language Training on the vocabulary of judicial cooperation in civil matters
•15 mai 2013-Vizita delegaţiei de judecători şi procurori organizată la iniţiativa Consiliului Judiciar din Republica Turcia

•săptămâna 1 aprilie - 5 aprilie 2013-Curtea de Apel Bucureşti găzduieşte vizitele unor grupuri de elevi de la mai multe şcoli şi licee din capitală, vizite ce se înscriu în cadrul activităţilor educative extraşcolare desfăşurate în cadrul programului "Şcoala altfel"derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale

• Imagini din săptămâna„Şcoala altfel”
4 aprilie 2013-Vizita delegaţiei Consiliului Judiciar Suprem din Polonia
•7 martie 2013-Întâlnire cu delegaţia Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei din cadrul Consiliului Europei

•19 februarie 2013-Întâlnirea reprezentanţilor Curţii de Apel Bucureşti, selectată ca instanţă pilot, cu echipa de proiectprivind Optimizarea Instanţelora East-West Management Institute, finanţat de Banca Mondială în cadrul programului "Stabilirea şi implementarea volumului optim de muncă pentru judecatori şi grefieri si asigurarea calităţii activitaţii instanţelor"

• 14 februarie 2013-PrezentareaRaportului de activitate al Curţii de Apel Bucureşti şi instanţelor arondate acesteia pe anul 2012

•15 ianuarie 2013 -Întâlnirea reprezentanţilor Curţii de Apel Bucureşti, selectată ca instanţă pilot, cu echipa de proiectprivind Optimizarea Instanţelora East-West Management Institute, finanţat de Banca Mondială în cadrul programului "Stabilirea şi implementarea volumului optim de muncă pentru judecatori şi grefieri si asigurarea calităţii activitaţii instanţelor"

Programul de lucru cu publicul,în perioada vacanţei judecătoreşti,se desfăşoară în zilele demarţişijoi, între orele10 -13, la toate compartimentele unde se lucrează cu publicul.

Evenimente in anul 2012

•25 octombrie 2012-Reuniunea Regională a Reţelei Judiciare Europene

• 25 octombrie 2012 -Ziua europeană a justiţiei civile

24 octombrie 2012 -Vizita de lucru a unor judecatori straini in cadrul programului"Programme d׳echanges d׳autorites judiciaire"

•19 septembrie 2012 - ׳echanges d׳autorites judiciaire"Vizita de lucru a unor judecatori straini in cadrul programului"Programme dd׳echanges d׳autorites judiciaire"

•19 iulie 2012 - Continuarea întalnirilor reprezentanţilor Curţii de apel Bucureşti, selectată ca instanţă pilot, cu echipa de proiect privind Optimizarea Instanţelor al East-West Management Institute, finanţat de Banca Mondială în cadrul programului "Stabilirea si implementarea volumului optim de muncă pentru judecatori şi grefieri si asigurarea calităţii activitatii instantelor"

1 iulie 2012-Ziua Justiţiei - organizată de Curtea de apel Bucureşti în colaborare cu Asociaţia Magistraţilor din România şi barourile de avocaţi                                                    

     -Discursul susţinut de domnul judecător dr. Dan Lupaşcu - preşedintele Curţii de apel Bucureşti in cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Justitiei

20 - 22 iunie 2012-Întâlnirile de lucru între conducerea Curţii de apel Bucureşti, preşedinţii secţiilor acestei instanţe, preşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate

      -imaginide la întâlnirea de lucru dintre conducerea Curţii de apel Bucureşti şi preşedinţii secţiilor instanţei

      -imaginide la întâlnirea de lucru dintre conducerea Curţii de apel Bucureşti şi preşedinţii tribunalelor arondate

    -imaginide la întâlnirea de lucru dintre conducerea Curţii de apel Bucureşti şi preşedinţii judecătoriilor arondate

 25 mai 2012-Vizita de lucru a unei delegatii formata din judecatori straini din cadrul programului de schimb de magistrati intre statele Europei

22 mai 2012-Vizita de studiu a unei delegatii din cadrul Institutului de Formare și Studii Juridice din Abu Dhabi

• Accesaţi turul virtual al Palatului de Justiţie din Bucureşti 

3 mai 2012-Întâlnirea reprezentanţilor Curţii de apel Bucureşti cu delegaţia Comisiei Europene

19 aprilie 2012-Întalnirea reprezentanţilor Curţii de apel Bucureşti, selectată ca instanţă pilot, cu echipa de proiect în cadrul programului "Stabilirea si implementarea volumului optim de muncă pentru judecatori şi grefieri si asigurarea calităţii activitatii instantelor"

  6 aprilie 2012-Vizita delegaţiei Ministerului Justiţiei din Republica Moldova

21 martie 2012-Vizita unei delegatii a Comisiei Europene alcătuită din experţi independenţi (judecători şi procurori din statele membre)

24 februarie 2012-Bilanţul activităţii Curţii de apel Bucureşti pe anul 2011 - adunarea generală a judecătorilor şi conferinţă de presă

14 februarie 2012-vizita delegației Consiliului Judiciar din Olanda

Evenimente in anul 2011

28 decembrie 2011conferinţă de presă organizată cu Baroul Bucureşti pentru lansarea site-ului Curţii de apel Bucureşti şi inaugurarea Expoziţiei Palatului de JustiţieUltima actualizare: 18 Jul 2018
eXTReMe Tracker