RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site
RELAŢIA CU ALTE INSTITUŢII

I.   
LA NIVEL NAŢIONAL

1.1.   Relaţia cu avocaţii

Tablourile avocaţilor ale Barourilor de pe raza Curţii de apel Bucureşti

1.2.   Relaţia cu notarii publici

1.3.   Relaţia cu mediatorii

1.4.   Relaţia cu executorii judecătoreşti

             1.5.   Relaţia cu Direcţia Naţională de Probaţiune

          Baza de date la nivel naţional cu lista instituţiilor din comunitate


II. LA NIVEL INTERNAŢIONAL

Urmărind realizarea standardelor de calitate şi performanţă occidentale în domeniul pregătirii magistraţilor, dar şi sprijinirea afirmării internaţionale a României conform statutului acesteia de stat membru al Uniunii Europene, relaţiile internaţionale ale Curţii de apel Bucureşti sunt îndreptate, în principal, către următoarele direcţii:

1. Menţinerea legăturilor cu celelalte curţi de apel din capitalele ţărilor membre ale Uniunii Europene

    Curtea de apel Bucureşti a participat anual, prin reprezentant, încă de la prima ediţie din anul 2008, la reuniunea preşedinţilor curţilor de apel şi a procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel din capitalele europene, după cum urmează:

    ► 9 – 11 octombrie 2008 – reuniunea a avut loc la Curtea de apel Paris.
    Temele dezbătute au vizat:
        a) informatizarea activităţii instanţelor;
        b) medierea;
        c) sistemul de control al procedurilor civile;
        d) rolul Parchetului general în cauzele civile;
        e) constituirea unei reţele a curţilor de apel ale capitalelor ţărilor europene;
        f) lupta împotriva terorismului;
        g) lupta împotriva contrafacerii;
        h) dreptul brevetelor;
         i) calitatea justiţiei;
         j) justiţia în calea de atac a apelului.

    * Curtea de apel Bucureşti a avut o intervenţie cu tema „Spre o justiţie mai lizibilă şi mai transparentă”.

    ► 28 – 30 octombrie 2009 – reuniunea a avut loc la Curtea de apel Roma.
    Tema principală a întâlnirii a fost calitatea actului de justiţie şi respectarea principiului duratei rezonabile a proceselor, cu aplicarea acestuia în calea de atac a apelului.
    Temele discutate au fost:
        a) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
        b) propuneri privind întocmirea unor modele de cereri – apreciate ca factor de celeritate şi de calitate în actul de justiţie;
        c) rolul determinant în calitatea actului de justiţie ocupat de tehnologie – înregistrarea audio - video a şedinţelor de judecată;
        d) medierea, factor al diminuării numărului de dosare înregistrate pe rolul instanţelor şi al soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil;
        e) deosebirea între instituţia medierii şi cea a concilierii, tranzacţiei şi arbitrajului;
        f) reglementarea apelului în materie civilă şi penală în normele de procedură din ţările europene;
        g) necesitatea stabilirii unor condiţii de admisibilitate a apelului şi a limitării motivelor de apel în vederea respectării duratei rezonabile a procesului şi a înlăturării abuzului de drept.

* Curtea de apel Bucureşti a avut o intervenţie cu tema „Instituţia medierii în România”.

    ► 20 – 22 octombrie 2010 – reuniunea a avut loc la Curtea de apel Berlin.
    Au fost supuse dezbaterii următoarele teme:
        a) raportul dintre jurisprudenţa C.E.D.O. şi sistemul judiciar intern;
        b) fair-play în procedurile penale şi forţa drepturilor procedurale;
        c) noua viziune a dreptului în cauzele familiale transfrontaliere;
        d) medierea şi concilierea în cauzele civile şi comerciale;
        e) limbile străine în procedurile judiciare;
         f) asistenţa judiciară reciprocă pentru executarea deciziilor penale la nivel european;
         g) justiţia în perioada de criză.

* Curtea de apel Bucureşti a avut o intervenţie cu tema „Rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului în sistemul judiciar românesc”.

2. Participarea la conferinţe internaţionale, seminarii, ateliere şi grupuri de lucru pe probleme de organizare a sistemului judiciar, protecţia internaţională a drepturilor omului, expertiza internaţională în domeniul reformelor judiciare.
În anul 2009, în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională Phare 2006 RO/IB/JH/10 „Asistenţă pentru eficientizarea sistemului judiciar prin dezvoltarea instituţiei managerului de instanţă”, derulat de Ministerul Justiţiei cu Germania prin Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară  Internaţională (IRZ), magistraţi, primul grefier, grefieri şefi şi managerul economic din cadrul Curţii de apel Bucureşti şi ai instanţelor arondate acesteia au efectuat stagii de pregătire în Germania.
   În perioada 2008 -2011, magistraţii Curţii de apel Bucureşti  au participat la astfel de întâlniri, după cum urmează:
    Luxemburg  -    Drept comunitar
    Germania    -    Studii aprofundate în domeniul proprietăţii intelectuale
    Germania    -    Series of seminar on EU  Anti-Discrimination legislation
    Germania    -    Program de formare profesională
    Germania    -    EU Law on equality between woman and men
    Spania         -    Vizită de lucru
    Ungaria       -    Contract de drept european
    Anglia          -    Program de schimb al autorităţilor publice
    Franţa         -     Combaterea traficului de stupefiante
    Italia            -     E – learning
    Belgia          -    Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
-    Politica UE privind combaterea corupţiei
-    Prezentarea sistemului informatic Schengen      

3. Curtea de apel Bucureşti – gazdă a magistraţilor străini

În luna mai 2009, Curtea de apel Bucureşti a primit vizita domnului Vassilios Skouris, preşedintele Curţii Europene de Justiţie.
În cadrul programului de schimb al autorităţilor judiciare, Curtea de apel Bucureşti a fost gazda grupurilor de magistraţi străini din Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Cehia, Spania, Finlanda, Franţa, Italia, Letonia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Suedia, Marea Britanie, Ungaria, Republica Moldova şi China.

 4. Colaborarea cu alte instituţii / organizaţii internaţionale
  •   Acord de colaborare cu fundaţia germană IRZ
  • „Proiectul Moot Courts 2011 – Justice on international level”– organizat de BISMUN Association în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Curtea de Apel Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Fundaţia Konrad Adenauer, Editura CH Beck şi Editura Hamangiu.
    Proiectul are ca obiect simularea procedurilor în faţa a trei instanţe de mare importanţă: Curtea Internaţională de Justiţie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.Ultima actualizare: 04 Sep 2018
eXTReMe Tracker