Compartimentul IT

Competenţă

Compartimentul IT își desfășoară activitatea în baza dispozițiilor art. 127 și art. 131 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și art. 63 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022. Compartimentul informatică este condus de un specialist IT șef care este subordonat administrativ președintelui instanței, iar, din punct de vedere profesional, direcției de specialitate informatică din cadrul Ministerului Justiției.

Personalul de specialitate informatică are următoarele atribuții:

 • participă, la solicitarea Ministerului Justiției, la partea de analiză și implementare a aplicațiilor informatice comune privind activitatea instanțelor;
 • asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcția tehnologia informației din cadrul Ministerului Justiției și de Serviciul de formare profesională și statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul instanțelor judecătorești, instalând produsele informatice și controlând periodic respectarea de către operatorii de aplicație a instrucțiunilor de utilizare;
 • coordonează și controlează activitatea de informatică juridică la instanțele din circumscripția în care funcționează;
 • asigură inițierea și instruirea personalului instanței în exploatarea aplicațiilor informatice;
 • realizează aplicații la nivelul instanțelor judecătorești;
 • supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul și ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei funcționări a acesteia;
 • asigură funcționarea sistemelor de arhivare electronică a dosarelor;
 • întocmesc documentele de specialitate necesare în vederea obținerii semnăturii electronice pentru instanțe și persoanele autorizate din instanțe, a certificatelor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, asigură inițierea personalului autorizat în folosirea semnăturii electronice, păstrează datele de creare a semnăturii electronice și sesizează de îndată conducerea instanței dacă are motive să creadă că acestea au ajuns la cunoștința unui terț neautorizat sau că informațiile esențiale cuprinse în certificat nu mai corespund realității;
 • colaborează cu grefierul statistician sau cu persoana responsabilă pentru colectarea datelor statistice din sistemul informatic.

Personalul de specialitate informatică salvează periodic informațiile conținute de sistemul ECRIS și păstrează aceste informații pentru evidența în sistem informatizat a activității instanței.

Componenţă

 • Luca Mihaela – specialist IT şef
 • Askar Elena Alina
 • Mirea Mioara Luiza
 • Pătraşcu Alexandru
 • Popa Silviu Florin
 • Stan Florin
 • Vlădulescu George Andrei

Date de contact

 •  Camera: P62-P63, situată la parter
 •  Telefon: (+40) 213 195 193; (+40) 213 195 180/81/83, interior 315/316
Skip to content