Registratură generală

Competenţă

În baza art. 65 și art. 66 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, la Curtea de Apel București funcționează o registratură generală.
La registratura generală se întocmesc și se păstrează:
a) registre generale pentru înregistrarea actelor de sesizare, a dosarelor primite în apel, a dosarelor primite în recurs, a dosarelor primite în contestație, a actelor de procedură și a corespondenței;
b) borderouri pentru expedierea prin poștă și condici de predare a dosarelor, actelor de procedură și a restului corespondenței.

Personalul repartizat la registratura generală a Curţii de Apel Bucureşti are, în principal, următoarele atribuţii:

 • primeşte, repartizează şi predă corespondenţa sosită prin poştă, poştă secretă, curier sau fax pentru secţiile instanţei și celelalte compartimente;
 • primeşte, repartizează şi predă dovezile de citare şi comunicare a actelor de procedură pentru secţiile instanţei;
 • primeşte şi înregistrează dosarele sosite prin poştă sau poştă secretă de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională şi alte instanţe din ţară;
 • asigură înregistrarea acestora în evidențele speciale în format electronic;
 • asigură programul cu publicul pentru primirea memoriilor, plângerilor, cererilor formulate de justiţiabili sau persoane care au calitate în dosare, precum și înregistrarea acestora;
 • asigură înregistrarea (în format electronic) și distribuirea către secțiile Curții de Apel București și către celelalte compartimente a tuturor documentelor primite, a actelor de procedură (citații, comunicări, documente în procedură prealabilă), a dosarelor primite în colete poștale, a corespondenței primite prin poștă, a altor documente.

Componenţă

 • Chifor Mugurel Robert Mihail
 • Drăghici Mariana
 • Dinu Alexandra
 • Manolache Cristina

Date de contact

 • Camera: S99, situată la subsol
 • Telefon direct: (+40) 372 125 348, interior 218
 • Fax: (+40) 213 191 674
 • E-mail: reg_generalacab@just.ro
Skip to content