Comunicat

Curtea de Apel București şi instanţele arondate sunt instanţe pilot pentru testarea aplicaţiei informatice Dosarul Electronic Naţional (D.E.N.) dezvoltată de Ministerul Justiţiei.
Aplicaţia Dosarul Electronic Naţional (D.E.N.) poate fi accesată pe pagina https://den.just.ro sau direct de pe site-ul oficial al Curţii de Apel București https://www.cab1864.eu
Adresăm invitaţia tuturor părţilor şi reprezentanţilor legali sau convenţionali ai acestora de a accesa noua aplicaţie şi de a semnala eventuale disfuncţionalităţi în vederea remedierii şi perfecţionării aplicaţiei care are drept scop facilitarea accesului online la dosarele aflate pe rolul instanţelor şi comunicarea electronică securizată a documentelor către instanţe – https://den.just.ro/contact

Skip to content