Contact

Curtea de Apel Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4

 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300
 • Fax: (+40) 213 191 674
 • site pe portalul instanţelor de judecată - Curtea de Apel Bucureşti

Important!!!

 • Solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public precum şi petiţiile formulate conform OG 27/2002, care nu vizează dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti vor fi trimise pe adresa de e-mail relatiicab@just.ro
 • Adresa de e-mail infocabuc@just.ro este destinată în exclusivitate corespondenţei interinstituţionale. Toate solicitările cu referire la dosarele aflate pe rolul secţiilor Curţii de Apel Bucureşti vor fi adresate exclusiv pe adresele de e-mail sau la  numerele de fax corespunzătoare secţiei pe rolul căreia se află dosarul.
 • Vă informăm că fişierele trimise prin e-mail sunt acceptate doar în format .doc, .docx sau .pdf şi cu o dimensiune care să nu depăşească 10Mb. Nu se vor lua în considerare link-uri pentru descărcarea fișierelor (cu stocare în cloud), mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

Secţia I penală

Arhivă

 • Camera: S97, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 191 687; (+40) 372 125 320, interior 203
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări studiu dosare: (+40) 730 999 717
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

 

Registratură

 • Camera: S91, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 198 242; (+40) 372 125 319, interior 217
 • Fax: (+40) 213 192 577
 • E-mail: registraturaS1penCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

 

Secţia a II-a penală

Arhivă

 • Camera: S90, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; interior 443, 252 şi 102
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări studiu dosare: (+40) 730 999 716
 • Fax: (+40) 213 195 185
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S91, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 372 330 376
 • E-mail: registraturaS2penCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

   

Secţia a III-a civilă

Arhivă

 • Camera: S98, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 204
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări studiu dosare (+40) 730 999 709
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Registratură

 • Camera: S111, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 227
 • Telefon alocat secției pentru programări certificate grefă/legalizări:  (+40) 372 330 396
 • Fax: (+40) 372 125 329
 • E-mail: registraturaS3civCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

Secţia a IV-a civilă

Arhivă

 • Camera: S106, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183, interior 205
 • Telefon alocat secției numai pentru programări studiu dosare: (+40) 730 999 711
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S109, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, (+40) 213 195 183; (+40) 372 330 397, interior 212
 • Fax: (+40) 213 114 932
 • E-mail: registraturaS4civCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

Secţia a V-a civilă

Arhivă

 • Camera: S114, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 248
 • Telefon alocat secției numai pentru programări studiu dosare: (+40) 730 999 715
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S113 bis, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 18; (+40) 372 125 300, interior 430
 • Telefon direct:  (+40) 372 330 398
 • Fax: (+40) 213 195 197
 • E-mail: registraturaS5civCAB @just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

Secţia a VI-a civilă

Arhivă

 • Camera: S113, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 213
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări: (+40) 730 713 001
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S113 bis, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 206
 • Telefon direct: (+40) 372 330 387
 • Fax: (+40) 213 191 647
 • E-mail: registraturaS6civCAB @just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

Secţia a VII-a pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale

Arhivă

 • Camera: S107, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 208
 • Telefon alocat secției numai pentru programări: (+40) 730 999 707
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Registratură

 • Camera: S110, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 214
 • Telefon direct: (+40) 372 125 343
 • Fax: (+40) 213 114 946
 • E-mail: registraturaS7litigiiCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

Arhivă

 • Camera: S16-17, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 326
 • Telefon alocat secției numai pentru programări: (+40) 730 999 724
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S08, situată la subsol
 • Telefon:  (+40) 372 125 385, interior 215
 • Fax: (+40) 213 195 176
 • E-mail: registraturaS8contenciosCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal

Arhivă

 • Camera: S14, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 442
 • Telefon direct: (+40) 372 330 388
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări: (+40) 730 999 701
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Registratură

 • Camera: S08, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 445
 • Telefon direct: (+40) 372 330 389
 • Fax: (+40) 372 330 390
 • E-mail: registraturaS9contenciosCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

Secţia a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice

Arhivă

 • Camera: S16-17, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 326
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Registratură

 • Camera: S08, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 372 125 385, interior 458
 • Fax: 0371.528.157
 • E-mail: registraturaS10achizitii@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.
 • În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

Compartimente

Cabinet preşedinte

Grefier cabinet - Corina Laura Preda
Telefon direct: (+40) 372 125 302
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 104
Fax: (+40) 213 191 649

Cabinet vicepreşedinți

Grefier cabinet - Dumitrescu Daniela Constanţa Maria
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 122
Fax: (+40) 213 198 246

Grefier cabinet - Cristina Lale
Telefon direct: (+40) 372 125 309
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 189
Fax: (+40) 213 198 243

Grefier cabinet - Ana Maria Matic
Telefon direct: (+40) 372 125 307
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 108
Fax: (+40) 213 198 244

Prim - grefier: Aurelia Bidirel
Camera M02, situată la mezanin
Telefon direct: (+40) 372 125 334
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 360
Fax: (+40) 213 195 188

Grefier statistician - Gineta Asurdoaie
Telefon direct: (+40) 372 125 310
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 322
Fax: (+40) 213 195 198

Grefier comisia de evaluare - Florentina Bărbuţ
Telefon direct: (+40) 372 125 310
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 322
Fax: (+40) 213 195 198

Registratură generală

 • Camera: S99, situată la subsol
 • Telefon direct: (+40) 372 125 348, interior 218
 • Fax: (+40) 213 191 674
 • E-mail: reg_generalacab@just.ro
Biroul de informare şi relaţii publice

 • Camera: P83, situată la parter
 • Telefon: (+40) 372 125 349, interior 207
 • Telefon Purtător de cuvânt: (+40) 730 999 714
 • E-mail: relatiicab@just.ro
 • Program: de luni până vineri, între orele 08:00-16:00

Resurse umane

Departamentul economico-financiar şi administrativ

 • Cârjă Bogdan – manager economic
 • Camera: M06, situată la mezanin
 • Telefon: (+40) 372 125 350; (+40) 213 195 180, interior 500
 • Fax: (+40)213 192 697
 • E-mail: bogdan.cirja@just.ro

Compartimentul financiar-contabil

 • Camera: M08, situată la mezanin
 • Telefon: (+40) 372 125 352; (+40) 213 195 180, interior 311
 • Email: elena.neamtu@just.ro

Compartiment administrativ

 • Camera: P71, situată la parter
 • Telefon: (+40) 372 125 358; (+40) 213 195 180, interior 297
 • Fax: (+40) 213 114 950
 • E-mail: mihai.beldiman@just.ro

Compartimentul IT

 • Camera: P62-P63, situată la parter
 •  Telefon: (+40) 213 195 193; (+40) 213 195 180/81/83, interior 315/316

Documentare

Skip to content