Contact

Curtea de Apel Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4

 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300
 • Fax: (+40) 213 191 674
 • site pe portalul instanţelor de judecată - Curtea de Apel Bucureşti

Important!!!

 • Solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public precum şi petiţiile formulate conform OG 27/2002, care nu vizează dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti vor fi trimise pe adresa de e-mail relatiicab@just.ro
 • Adresa de e-mail infocabuc@just.ro este destinată în exclusivitate corespondenţei interinstituţionale. Toate solicitările cu referire la dosarele aflate pe rolul secţiilor Curţii de Apel Bucureşti vor fi adresate exclusiv pe adresele de e-mail sau la  numerele de fax corespunzătoare secţiei pe rolul căreia se află dosarul.
 • Vă informăm că fişierele trimise prin e-mail sunt acceptate doar în format .doc, .docx sau .pdf şi cu o dimensiune care să nu depăşească 10Mb. Nu se vor lua în considerare link-uri pentru descărcarea fișierelor (cu stocare în cloud), mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

Secţia I penală

Arhivă

 • Camera: S97, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 191 687; (+40) 372 125 320, interior 203
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări studiu dosare: (+40) 730 999 717
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

 

Registratură

 • Camera: S91, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 198 242; (+40) 372 125 319, interior 217
 • Fax: (+40) 213 192 577
 • E-mail: registraturaS1penCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele: 09:00-13:00

Secţia a II-a penală

Arhivă

 • Camera: S90, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; interior 443, 252 şi 102
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări studiu dosare: (+40) 730 999 716
 • Fax: (+40) 213 195 185
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S91, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 372 330 376
 • E-mail: registraturaS2penCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Secţia a III-a civilă

Arhivă

 • Camera: S98, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 204
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări studiu dosare (+40) 730 999 709
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Registratură

 • Camera: S111, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 227
 • Telefon alocat secției pentru programări certificate grefă/legalizări:  (+40) 372 330 396
 • Fax: (+40) 372 125 329
 • E-mail: registraturaS3civCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

Secţia a IV-a civilă

Arhivă

 • Camera: S106, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183, interior 205
 • Telefon alocat secției numai pentru programări studiu dosare: (+40) 730 999 711
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S109, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, (+40) 213 195 183; (+40) 372 330 397, interior 212
 • Fax: (+40) 213 114 932
 • E-mail: registraturaS4civCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.

Secţia a V-a civilă

Arhivă

 • Camera: S114, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 248
 • Telefon alocat secției numai pentru programări studiu dosare: (+40) 730 999 715
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S113 bis, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 18; (+40) 372 125 300, interior 430
 • Telefon direct:  (+40) 372 330 398
 • Fax: (+40) 213 195 197
 • E-mail: registraturaS5civCAB @just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

Secţia a VI-a civilă

Arhivă

 • Camera: S113, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 213
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări: (+40) 730 713 001
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S113 bis, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 206
 • Telefon direct: (+40) 372 330 387
 • Fax: (+40) 213 191 647
 • E-mail: registraturaS6civCAB @just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

Secţia a VII-a pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale

Arhivă

 • Camera: S107, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 208
 • Telefon alocat secției numai pentru programări: (+40) 730 999 707
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Registratură

 • Camera: S110, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 214
 • Telefon direct: (+40) 372 125 343
 • Fax: (+40) 213 114 946
 • E-mail: registraturaS7litigiiCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

Arhivă

 • Camera: S16-17, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 326
 • Telefon alocat secției numai pentru programări: (+40) 730 999 724
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00
Registratură

 • Camera: S08, situată la subsol
 • Telefon:  (+40) 372 125 385, interior 215
 • Fax: (+40) 213 195 176
 • E-mail: registraturaS8contenciosCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal

Arhivă

 • Camera: S14, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 442
 • Telefon direct: (+40) 372 330 388
 • Telefon mobil alocat secției numai pentru programări: (+40) 730 999 701
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Registratură

 • Camera: S08, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 445
 • Telefon direct: (+40) 372 330 389
 • Fax: (+40) 372 330 390
 • E-mail: registraturaS9contenciosCAB@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

Secţia a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice

Arhivă

 • Camera: S16-17, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181; (+40) 213 195 183; (+40) 372 125 300, interior 326
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

   

Registratură

 • Camera: S08, situată la subsol
 • Telefon: (+40) 372 125 385, interior 458
 • Fax: 0371.528.157
 • E-mail: registraturaS10achizitii@just.ro
 • Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:00-13:00

Compartimente

Cabinet preşedinte

Grefier cabinet - Corina Laura Preda
Telefon direct: (+40) 372 125 302
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 104
Fax: (+40) 213 191 649

Cabinet vicepreşedinți

Grefier cabinet - Dumitrescu Daniela Constanţa Maria
Telefon direct: (+40) 372 125 303
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 122
Fax: (+40) 213 198 246

Grefier cabinet - Cristina Lale
Telefon direct: (+40) 372 125 309
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 189
Fax: (+40) 213 198 243

Grefier cabinet - Ana Maria Matic
Telefon direct: (+40) 372 125 307
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 108
Fax: (+40) 213 198 244

Prim - grefier: Aurelia Bidirel
Camera M02, situată la mezanin
Telefon direct: (+40) 372 125 334
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 360
Fax: (+40) 213 195 188

Grefier statistician - Gineta Asurdoaie
Telefon direct: (+40) 372 125 310
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 322
Fax: (+40) 213 195 198

Grefier comisia de evaluare - Florentina Bărbuţ
Telefon direct: (+40) 372 125 310
Telefon centrală: (+40) 213 195 180; (+40) 213 195 181, interior 322
Fax: (+40) 213 195 198

Registratură generală

 • Camera: S99, situată la subsol
 • Telefon direct: (+40) 372 125 348, interior 218
 • Fax: (+40) 213 191 674
 • E-mail: reg_generalacab@just.ro
Biroul de informare şi relaţii publice

 • Camera: P83, situată la parter
 • Telefon: (+40) 372 125 349, interior 207
 • Telefon Purtător de cuvânt: (+40) 730 999 714
 • E-mail: relatiicab@just.ro
 • Program: de luni până vineri, între orele 08:00-16:00

Resurse umane

Departamentul economico-financiar şi administrativ

 • Cârjă Bogdan – manager economic
 • Camera: M06, situată la mezanin
 • Telefon: (+40) 372 125 350; (+40) 213 195 180, interior 500
 • Fax: (+40)213 192 697
 • E-mail: bogdan.cirja@just.ro

Compartimentul financiar-contabil

 • Camera: M08, situată la mezanin
 • Telefon: (+40) 372 125 352; (+40) 213 195 180, interior 311
 • Email: elena.neamtu@just.ro

Compartiment administrativ

 • Camera: P71, situată la parter
 • Telefon: (+40) 372 125 358; (+40) 213 195 180, interior 297
 • Fax: (+40) 213 114 950
 • E-mail: mihai.beldiman@just.ro

Compartimentul IT

 • Camera: P62-P63, situată la parter
 •  Telefon: (+40) 213 195 193; (+40) 213 195 180/81/83, interior 315/316

Documentare

Skip to content