Expoziţia Palatului de Justiţie

Palatul de Justiţie din Bucureşti este una dintre clădirile monumentale ce dau personalitate Capitalei şi care aparţine patrimoniului istoric şi arhitectural al României.
De mai bine de un secol, acest Palat – care a fost gândit, proiectat şi construit cu scopul de a sluji ca templu al dreptăţii – adăposteşte între zidurile sale atât o deosebit de valoroasă operă arhitectonică, cât şi istoria, nu de puţine ori zbuciumată şi contradictorie, a justiţiei din România.
Datorăm acest monument preocupării Majestăţii Sale Regele Carol I al României, care a continuat, a amplificat şi a dat conţinut începutului de modernizare a ţării, pornit de Domnitorul Principatelor Române, Alexandru Ioan Cuza.
Trecând prin volbura vremurilor, Palatul de Justiţie din Bucureşti a cunoscut transformări, evoluţii şi involuţii, ce au fost determinate de însăşi parcursul istoric al României, pornind de la finele secolului al XIX-lea şi până în prezent.
Astăzi, după amplele şi deloc simplele lucrări de consolidare şi amenajare din perioada anilor 2000-2006, Palatul de Justiţie din Bucureşti şi-a recăpătat grandoarea, strălucirea şi destinaţia, fiind cel mai reprezentativ sediu de instanţă judecătorească din ţară şi adăpostind cea mai mare curte de apel din România.
Voind să marcăm acest parcurs istoric al Palatului şi al Justiţiei din ţara noastră, ne-am străduit, cu modestele noastre mijloace materiale, de spaţiu şi de documentare şi apelând la ajutorul unor specialişti (arhitect Liviu Cutcutache şi muzeograf Dan Mihail Georgescu-Gorj), să aducem un binemeritat omagiu înaintestătătorilor noştri, precum şi să lăsăm celor ce vor veni după noi un semn al respectului şi devoţiunii noastre pentru ceea ce trebuie să reprezinte Justiţia.

Expoziţia cuprinde:

  • o modestă şi inevitabil sumară încercare de prezentare a istoriei justiţiei române şi a istoriei Palatului de Justiţie;
  • date privind personalitatea şi opera părintelui arhitecturii române, Ion Mincu;
  • o replică în miniatură a unei săli de şedinţă.

Expoziţia Palatului de Justiţie urmăreşte să aducă un omagiu culturii juridice de-a lungul timpului într-o lume care tinde spre un ideal absolut: dreptate şi justiţie.
Mulţumim colegilor (judecători, procurori, avocaţi etc.) şi instituţiilor (Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării Naţionale, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Curţii Militare de Apel Bucureşti, Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Baroului Bucureşti, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Tribunalului Călăraşi, Tribunalului Ialomiţa, Tribunalului Teleorman şi Judecătoriei Turnu Măgurele) pentru materialele puse la dispoziţie în vederea amenajării acestei expoziţii.

Vă invităm să o vizitaţi şi să încercaţi să vă apropiaţi, cu mintea şi cu sufletul, de ceea ce a fost în intenţia noastră să realizăm – un modest omagiu adus înaintaşilor şi Justiţiei.

REGULAMENTUL EXPOZIŢIEI PALATULUI DE JUSTIŢIE

Art. 1 – Începând cu data de 28 decembrie 2011 funcţionează, pe durată nedeterminată, EXPOZIŢIA PALATULUI DE JUSTIŢIE.
Art. 2 – Expoziţia este amplasată la parterul Palatului de Justiţie, sala P 133.
Art. 3 – Bunurile expuse se află în proprietatea sau, după caz, în custodia Curţii de apel Bucureşti, conform inventarului întocmit de către Departamentul economico – financiar şi administrativ al instanţei.
Art. 4 – EXPOZIŢIA PALATULUI DE JUSTIŢIE poate fi vizitată de orice persoană interesată, în mod gratuit, în fiecare zi de luni (în zilele lucrătoare), între orele 10:00-12:00.
Art. 5 – Cu aprobarea conducerii Curţii de apel Bucureşti, expoziţia poate fi vizitată şi în afara programului stabilit la art. 4.
Art. 6 – Prezentarea expoziţiei se realizează de către persoanele desemnate de preşedintele Curţii de apel Bucureşti, la propunerea primului grefier.
Art. 7 – Persoanele menţionate la art. 6 vor lua măsurile necesare pentru păstrarea integrităţii bunurilor expuse.
Art. 8 – Pe durata programului de vizitare a expoziţiei, corpul de jandarmi din Palatul de Justiţie va asigura sprijinul necesar menţinerii ordinii.
Art. 9 – Prezentul regulament intră în vigoare la data de 16 ianuarie 2012.

PREŞEDINTE Judecător dr. DAN LUPAŞCU

Skip to content