Prezentare generală

Curtea de Apel Bucureşti se numără printre primele patru curţi de apel din ţară, alături de Iaşi, Craiova şi Focşani, înfiinţate prin Legea din 11 aprilie 1864, publicată în Monitorul Oficial al Principatelor Unite Române nr. 88 din 16/28.04.1864 şi a funcţionat până în anul 1952 când, prin Legea de organizare judecătorească nr. 5/1952, publicată în Buletinul Oficial al României nr. 31/19.06.1952, şi-a încetat existenţa, ca de altfel, şi celelalte curţi de apel din ţară, situaţie menţinută prin Legea pentru organizarea judecătorească nr. 58/1968 (publicată în Buletinul Oficial al României nr. 169 din 27.12.1968) până în anul 1992. A fost reintrodusă pe harta organizării judiciare româneşti prin Legea de organizare judecătorească nr. 92/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 197 din 13.08.1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 259 din 30 septembrie 1997.

În prezent, Curtea de Apel Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, potrivit art. 2 alin. (2), conform căruia justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, tribunale specializate, instanţe militare şi judecătorii.

Face parte dintre cele 16 curţi de apel din ţară, fiind instanţă cu personalitate juridică, în circumscripţia căreia se află şase tribunale cu judecătoriile arondate acestora: Tribunalul Bucureşti cu Judecătoriile sectoarelor 1-6, Tribunalul Ilfov cu Judecătoriile Buftea şi Cornetu, Tribunalul Călăraşi cu Judecătoriile Călăraşi, Lehliu-Gară şi Olteniţa, Tribunalul Giurgiu cu Judecătoriile Giurgiu şi Bolintin-Vale, Tribunalul Ialomiţa cu Judecătoriile Slobozia, Feteşti şi Urziceni, Tribunalul Teleorman cu Judecătoriile Alexandria, Roşiori de Vede, Turnu Măgurele, Videle şi Zimnicea.

În cadrul Curţii de Apel Bucureşti îşi desfăşoară activitatea, în baza art. 39 alin. (2) din Legea nr. 304/2022, zece secţii specializate, după cum urmează:

  • Secţia I penală
  • Secţia a II-a penală
  • Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie
  • Secţia a IV-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală
  • Secţia a V-a civilă
  • Secţia a VI-a civilă
  • Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale
  • Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal
  • Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal
  • Secţia a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice

Totodată, în cadrul Curţii de Apel Bucureşti funcţionează în baza Legii nr. 304/2022 şi a Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, compartimente precum: grefă, arhive, registraturi, compartimentul de documentare, biroul de informare şi relaţii publice, birouri de executări penale, departamentul economico-financiar şi administrativ, compartimentul de resurse umane, compartimentul de informatică, compartimentul de informaţii clasificate.

Skip to content