Competențe

Secția a V-a Civilă soluționează cauze care se circumscriu competenței materiale și teritoriale reglementate de Codul de procedură civilă.

După competența materială funcțională, Secția a V-a Civilă judecă:

  • în primă instanţă, conflictul de competenţă ivit între două judecătorii care nu ţin de acelaşi tribunal, dar sunt situate în raza Curții de Apel București sau conflictul născut între o judecătorie şi un tribunal din raza Curţii de Apel Bucureşti (art. 135 din Codul procedură civilă); cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă, dacă instanța de la care se solicită strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția Curții de Apel București (art. 142 din Codul de procedură civilă); acţiunea în anularea unei hotărâri arbitrale, dacă arbitrajul a avut loc în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti (art. 610 din Codul de procedură civilă);
  • ca instanţă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;
  • ca instanţă de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă ce, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege.
    Prin decizia nr. 18/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 965 din 14 noiembrie 2018 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Cluj şi a stabilit că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 96 pct. 3, art. 97 pct. 1 şi art. 483 din Codul de procedură civilă, competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, urmare a pronunţării deciziei nr. 369/2017 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017, revine curţilor de apel.

După competența materială procesuală reglementată prin legi speciale, Secția a V-a Civilă judecă:

  • în materie civilă (litigii cu profesionişti, protecția consumatorilor, concurenţă neloială, litigii decurgând din aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, OG nr. 21/1992, Legii nr. 190/1999, Legii nr. 193/2000, Legii nr. 137/2002, Legii nr. 297/2004, OUG nr. 50/2010, Legii nr. 101/2016, Legii nr. 132/2017);
  • în materia insolvenţei (litigii decurgând din aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, Legii nr. 85/2014).
Skip to content