Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti este specializată în soluţionarea cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurările sociale, competenţa fiind reglementată de Codul de procedură civilă şi de legile speciale, Codul Muncii (Legea nr. 53/2004), Legea dialogului social (Legea nr. 62/2011), Legea pensiilor (Legea nr. 263/2010).

Potrivit dispozițiilor actelor normative sus-menționate, Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti judecă:

În primă instanță:

  • conflictul de competență, conform art. 135 din Codul de procedură civilă;
  • cererea de strămutare, întemeiată pe motiv de bănuială legitimă, dacă instanța de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția Curții de Apel București, conform art. 142 din Codul de procedură civilă;
  • abţinerea/recuzarea judecătorului, atunci când din pricina abţinerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată la tribunal (art. 50 din Codul de procedură civilă).

Ca instanţă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă.

Ca instanţă de recurs, recursurile declarate împotriva încheierilor/hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege:

  • împotriva încheierilor de suspendare a judecăţii în primă instanţă;
  • împotriva hotărârilor de perimare;
  • împotriva încheierilor de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate;

Căi extraordinare de atac: contestația în anulare, revizuirea.

Incidente procedurale: recuzarea, abținerea.

Alte cereri: reexaminare amendă, ajutor public judiciar etc.

Skip to content