Competențe

Potrivit dispoziţiilor art. 39 şi următoarele din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38, art. 426 şi următoarele, art. 452 şi următoarele şi art. 466 şi următoarele din Codul de procedură penală precum şi dispoziţiilor unor legi speciale, Secţia I penală soluţionează:

  • în primă instanţă: infracţiunile prevăzute de art. 394-397, art. 399-412 şi art. 438-445 din Codul penal; infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale; infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe; infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, precum şi de auditori publici externi; infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia; infracţiunile săvârşite de magistraţii - asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe; infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori; cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege;
  • în apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi tribunale;
  • în contestație, completele de drepturi și libertăți, completele de cameră preliminară și completele de judecată din cadrul Secției I Penale judecă contestațiile împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de judecătorii de drepturi și libertăți, judecătorii de cameră preliminară și instanțele de judecată din cadrul tribunalelor aflate în circumscripția teritorială a Curții de Apel București, în cazurile prevăzute de lege;
  • ca instanță de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor penale prin care au fost respinse ca inadmisibile cererile de sesizare a Curții Constituționale cu excepții privind neconstituționalitatea unor texte din legi, ordonanțe sau ordonanțe de urgență, în condițiile art. 29 alin. 1-5 din Legea nr. 47/1992;
  • soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele prevăzute la art. 36 alin. (2) din Codul de procedură penală;
  • soluţionează căile extraordinare de atac (revizuire, contestaţie în anulare, redeschiderea procesului penal) în cazurile prevăzute de lege;
  • soluţionează în primă instanță cererile prin care s-a solicitat extrădarea din România în condițiile Legii nr. 302/2004;
  • soluționează în primă instanță cererile prin care s-a solicitat punerea în executare a unor mandate europene de arestare, recunoașterea pe cale principală și transferul persoanelor condamnate în România, în condițiile Legii nr. 302/2004;
  • soluționează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
Skip to content