RO EN
ECRISLegături utileCăutareContactHarta site

Evenimente:

11 decembrie 2014 - Vizita de lucru a unor reprezentanti ai sistemului judiciar din Republica Moldova

• 11 decembrie 2014 - Vizita de lucru a unor reprezentanti ai sistemului judiciar din Palestina

• 27 - 28 noiembrie 2014 - Curtea de Apel Bucureşti - gazdă a întâlnirii reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor penale de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi curţile de apel

• 24 octombrie 2014 - Ziua Europeană a Justiţiei Civile

17 septembrie 2014 - vizita unei delegaţii din Letonia în cadrul unei vizite de schimb de exerienţă în problematica asigurării serviciilor de traducere în procedurile penale

• 27, 30 iunie 2014 - reuniuni de lucru cu preşedinţii secţiilor Curţii de Apel Bucureşti, preşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate acesteia, vizând o serie de aspecte referitoare la activitatea şi organizarea acestor instanţe

• 17 iunie 2014 - întâlnirea organizată în cadrul programului de schimburi de experienţă în sistemul judiciar iniţiat de Ambasada Statelor Unite a unei delegaţii de judecători din Statele Unite ale Americii, formată din doamna judecător Holly Hill şi domnii  judecători Richard Stearns şi Lawrence Brown, însoţiţi de reprezentanţii Ambasadei S.U.A., respectiv doamna Maria - Suzana Tapalagă, cu reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti, respectiv domnul judecător Daniel Grădinaru, preşedintele Secţiei I penale, şi doamna judecător Ileana Ruxandra Dănăilă, preşedintele Secţiei a IV-a civile, având ca principale teme de discuţie şi interes aspecte vizând organizarea activităţii instanţei şi competenţa în materie penală şi civilă

 Anunţ cu privire la desfiinţarea Sectiei a IX-a civile si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti

26 februarie 2014 - Comunicat de presă cu privire la Raportul de activitate al Curţii de Apel Bucureşti pe anul 2013              

18 februarie 2014 - Reuniunea de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar – Reforma sistemului judiciar 2014 – 2018 – Rolul grefierului și recunoașterea poziției acestuia în instanțe - întâlnire între primii grefieri ai curţilor de apel, conducerea Curţii de Apel Bucureşti,C.S.N. Meridian şi ministrul justiţiei, reprezentanţi ai Camerei deputaţilor, CSM,SNG

13 decembrie 2013 - vizita delegaţiei de auditori de justiţie francezi, belgieni şi portughezi, organizată în cadrul Programului AIAKOS - program internaţional de schimb de experienţă pentru auditorii de justiţie, coordonat de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară, în scopul prezentării modului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor de judecată în materie civilă şi penală în sistemul judiciar român;

29 noiembrie 2013 - întâlnirea conducerii Curţii de Apel Bucureşti cu reprezentanţii instanţelor din circumscripţie, în vederea dezbaterii unor aspecte de ordin preponderent organizatoric în raport de modificările legislative în materie penală şi în materia executării pedepselor;

26 noiembrie 2013 - întâlnirea echipei de evaluare a Comisiei Europene, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, cu judecătorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti şi ai instanţelor arondate, organizată în cadrul misiunii de evaluare;

9 octombrie 2013 - Vizita de studiu a unei delegaţii formată din judecători străini în cadrul programuluiProgramme d׳echanges d׳autorites judiciaires ( Program de schimb al autorităţilor judiciare)

9 octombrie 2013 - În urma şedinţei Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti şi a voturilor exprimate, au fost desemnate, în condiţiile dispoziţiilor art. 21 alin. (9) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, în calitate de membri ai Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti:

- doamna judecător Iuliana Măiereanu din cadrul Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal (cu un număr de 99 voturi);

- doamna judecător Mariana Constantinescu, preşedintele Secţiei a III-a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie (cu un număr de 80 voturi).


• 24 septembrie 2013 - Vizita unei delegaţii a Comisiei Europene, în cadrul unei misiuni de evaluare în domeniile vizate de Mecanismul de Cooperare şi Verificare
  
9 septembrie 2013 - Palatul de Justiţie - gazdă a concertului extraordinar organizat în cadrul Festivalului "George Enescu" pentru reprezentanţii profesiilor juridice la invitaţia ministrului justiţiei;

eXTReMe Tracker