Secția a III-a Civilă pentru cauze cu minori şi de familie soluționează cauze care se circumscriu competenței materiale și teritoriale reglementate de Codul de procedură civilă.

După competența materială funcțională, Secția a III-a Civilă pentru cauze cu minori şi de familie judecă:

 • în primă instanţă, conflictul de competenţă ivit între două judecătorii care nu ţin de acelaşi tribunal, dar sunt situate în raza Curții de Apel București sau conflictul născut între o judecătorie şi un tribunal din raza Curţii de Apel Bucureşti (art. 135 din Codul procedură civilă); cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă, dacă instanța de la care se solicită strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția Curții de Apel București (art. 142 din Codul de procedură civilă); acţiunea în anularea unei hotărâri arbitrale, dacă arbitrajul a avut loc în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti (art. 610 din Codul de procedură civilă);
 • ca instanţă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;
 • ca instanţă de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă ce, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege. Prin decizia nr. 18/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 965 din 14 noiembrie 2018 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Cluj şi a stabilit că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 96 pct. 3, art. 97 pct. 1 şi art. 483 din Codul de procedură civilă, competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, urmare a pronunţării deciziei nr. 369/2017 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017, revine curţilor de apel.

După competența materială procesuală reglementată prin legi speciale, Secția a III-a Civilă pentru cauze cu minori şi de familie judecă:

 • în primă instanţă, acţiunea în regres formulată de către Statul Român, prin Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art. 269 alin. 13 din Legea nr. 303/2022;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul Bucureşti asupra cererilor având ca obiect înregistrare a partidului politic, conform Legii partidelor politice nr. 14/2003;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal, în primă instanţă, asupra cererilor având ca obiect îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate a federaţiilor/confederaţiilor sindicale/patronale, în condiţiile Legii dialogului social nr. 62/2011;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal, în primă instanţă, asupra cererilor având ca obiect îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate a federaţiilor, în condiţiile OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul Bucureşti asupra cererilor având ca obiect contestaţiile privind admiterea sau respingerea de către Biroul Electoral Central a candidaturilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, conform Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European;
  apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul Bucureşti asupra cererilor având ca obiect contestaţiile privind deciziile de admitere sau respingere a candidaturilor de către Biroul Electoral Central ori de către biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, conform Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal, în primă instanţă, asupra cererilor formulate potrivit Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal, în primă instanţă, asupra cererilor având ca obiect contestaţii împotriva deciziilor emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform Legii nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate;
  apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal asupra cererilor având ca obiect contestaţii împotriva modului de stabilire a despăgubirilor formulate în temeiul Legii nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal, în primă instanţă, asupra cererilor având ca obiect constatarea caracterului politic al condamnării, conform Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

După competenţa materială procesuală specifică, Secţia a III-a Civilă pentru cauze cu minori şi de familie judecă:

 • recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate, în primă instanţă, de Tribunalul Bucureşti asupra cererilor formulate în temeiul Legii nr. 100/1992 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal, în primă instanţă, asupra cererilor având ca obiect instituirea măsurilor de protecție specială față de minori formulate în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal, în primă instanţă, asupra cererilor având ca obiect adopții formulate în temeiul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției.
Skip to content