Documentare

Competenţă

Compartimentul de documentare funcționează în baza art. 127 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și art. 165 și următoarele din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022.

Compartimentul de documentare ține evidența legislației, a jurisprudenței, precum și gestiunea bibliotecii.

Compartimentul de documentare este coordonat de preşedintele curţii de apel, care ia măsurile necesare pentru achiziționarea, în limita fondurilor disponibile, a lucrărilor de specialitate necesare pentru documentarea personalului instanţei, a culegerilor de decizii ale Curții Constituționale, jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție, a curților de apel, precum și a jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului și a Curții Europene de Justiție.

Cărţile şi revistele din fondul bibliotecii sunt împrumutate numai personalului instanţei.

Biblioteca Curţii de Apel Bucureşti este gestionată de un grefier documentarist, care are ca atribuţii:

  • ţine evidența legislației, jurisprudenței și doctrinei;
  • informează periodic despre necesarul de carte sau de alte publicații;
  • ține evidența și gestiunea bibliotecii;
  • întocmește, la cererea conducerii instanței, lucrări privind modificările legislative;
  • informează zilnic judecătorii instanței la care funcționează cu privire la actele normative nou-apărute și la jurisprudența publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  • identifică deciziile relevante ale propriei instanțe și ale altora, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanțe, și propune deciziile relevante ale instanței la care funcționează, care pot fi trimise altor instanțe, la solicitarea acestora;
  • identifică doctrina judiciară relevantă, tipărită sau în format electronic, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanțe;
  • realizează activitățile stabilite în sarcina sa în procedura de unificare a practicii judiciare, aprobată de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, precum și cele dispuse de președinții de secție sau vicepreședinții instanței, în același scop.

Componenţă

  • Cezar Floredana – grefier

Date de contact

Skip to content