RO EN
Dosar electronicAcces portalLegături utileContactCăutareHarta site
Date de contact :  Curtea de Apel Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 5, sectorul 4
  • Tel.021/319.51.80, 021/319.51.81, 021/319.51.83,0372.125.300
  • Fax: 021/319.16.74   
  • adresa web Curtea de Apel București: www.cab1864.eu
  • site pe portalul instanţelor de judecată Curtea de Apel Bucuresti    

Solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public precum şi petiţiile formulate conform OG 27/2002, care nu vizează dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti vor fi trimise pe adresa de mail relatiicab@just.ro

Adresa de mail infocabuc@just.ro este destinată în exclusivitate corespondenţei cu autorităţile publice sau schimbul de date cu celelalte instanţe.Toate mesajele cu referire la dosarele aflate pe rolul secţiilor Curţii de Apel Bucureşti vor fi adresate exclusiv pe adresele de mail sau la  numerele de fax corespunzătoare secţiei pe rolul căreia se află dosarul sau în care aveţi calitatea de parte,  aşa cum sunt indicate în tabelul următor:

Secţii Curtea de Apel Bucureşti

Adresa de mail

Număr de fax

Secţia I penală

registraturaS1penCAB@just.ro

021/3192577

Secţia a II- a penală

registraturaS2penCAB@just.ro

021/3195185, 021/3191472

Secţia a III-a civilă şi pentru cause cu minori şi familie

registraturaS3civCAB@just.ro

0372/125329

Secţia a IV-a civilă

registraturaS4civCAB@just.ro

021/3114932

Secţia a V-a civilă

registraturaS5civCAB@just.ro

021/3195197

Secţia a VI-a civilă

registraturaS6civCAB@just.ro

021/3191647

Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale

registraturaS7litigiiCAB@just.ro

021/3114946

Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

registraturaS8contenciosCAB@just.ro

021/3195176

Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal

 registraturaS9contenciosCAB@just.ro

 021/3195176

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb. Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

         Adresele de mail destinate Biroului de Informare şi Relaţii Publice (relatiicab@just.ro) sau a corespondenţei cu autorităţile publice sau cu alte instituţii (infocabuc@just.ro) nu pot fi utilizate pentru înaintarea înscrisurilor necesare a fi depuse la dosarele aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

        În timpul vacanţei judecătoreşti 2019, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00 - 13:00, în zilele de marţi şi joi precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, la toate compartimentele din cadrul Curţii de Apel Bucureşti unde se lucrează cu publicul.


Programul de lucru cu publicul, cu excepţia vacanţei judecătoreşti:
 Registraturi  Arhive  Biroul de informare şi relaţii cu publicul
 Accesul în Palatul de Justiţie
 şedinţele de judecată
zilnic, de luni până vineri, între orele
9:00 – 13:00
zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 13:00
zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 16:00
este permis, începând cu ora 8:00, pe la intrarea principală din str. Splaiul Independenţei
La nivelul Curtii de apel Bucuresti - potrivit Regulamentului de Ordine Interioara, nu se ţin audienţe.

Localizare

Notă 18 ianuarie 2017: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!           

Notă 14 decembrie 2016:
     Din cauza problemelor apărute la trimiterea şi primirea de mail-uri de pe Yahoo.com vă rugăm să nu trimiteţi corespondenţa electronică de pe conturi ale acestui furnizor de servicii de e-mail. Remedierea acestor probleme se va face în cel mai scurt timp.
 


 

 

 


Ultima actualizare: 26 Jun 2019
eXTReMe Tracker