Reguli privind accesul publicului în sediul Curţii de Apel Bucureşti

Programul de lucru la Curtea de Apel Bucureşti este de luni până vineri, de la 08:00 la 16:00.

Accesul publicului în Palatul de Justiţie se va face pe la intrarea principală din Splaiul Independenţei, începând cu ora 08:00.

Ședințele de judecată încep de regulă la ora 09:00, la anumite secţii ale Curţii existând şi ședințe succesive, în doi timpi.

Accesul publicului în incinta Curţii de Apel Bucureşti este permis:

     a) în sălile de ședință, cu 30 de minute înainte de deschiderea ședințelor de judecată;

     b) la compartimentele care desfășoară activități cu publicul, potrivit programului stabilit.

Programul de lucru cu publicul la compartimentele arhivă şi registratură se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.

Pentru fluidizarea activităţii la aceste compartimente, este necesară programarea prealabilă la numerele de telefon special alocate, cu excepţia situaţiilor urgente, când nu este nevoie de programare.

Programul de lucru cu publicul la Biroul de Informare şi Relaţii Publice se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00-16:00.

Reguli de conduită în instanţă

În cadrul instanţei, orice persoană este obligată:

 • să aibă o ţinută decentă şi o comportare cuviincioasă;
 • să nu aibă asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme;
 • să păstreze ordinea şi disciplina şi să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei.

Reguli de conduită specifice care trebuie să fie respectate de către orice persoană atunci când se află la unul dintre compartimentele din cadrul instanţei:

LA ARHIVĂ/REGISTRATURĂ

Aici se depun cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanţei şi se consultă dosarele şi evidenţele instanţei.

 • Conformaţi-vă indicaţiilor date de grefierii arhivari/registratori!
 • Respectaţi programul de lucru al acestor compartimente!
 • Păstraţi o atitudine respectuoasă faţă de grefierii compartimentului, faţă de avocaţii prezenţi, faţă de orice altă persoană!
 • Respectaţi regulile generale de politeţe când puneţi întrebări, sau solicitaţi spre studiu un dosar, vorbiţi pe un ton adecvat, aveţi răbdare până când grefierul vi se adresează!
 • Declinaţi-vă identitatea, prezentaţi documentul care o atestă atunci când vă este cerut de către grefier (de ex. când doriţi să consultaţi un dosar) pentru că dosarele pe rol se studiazã numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia!
 • Puteţi consulta dosarele şi registrele instanţei în cadrul acestui compartiment, conform programului de lucru afişat, pe baza unei cereri scrise, aprobate de şeful compartimentului arhivă!
 • Cererea de consultare, aprobată, se aşează la dosarul consultat!
 • Este interzisă scoaterea din incinta instanţei a dosarelor, sublinierea sau adnotarea pe marginea înscrisurilor din dosare, detaşarea filelor acestora în timpul consultării lor!

ÎN SALA DE ŞEDINŢĂ

 • Pentru o bună desfăşurare a şedinţei de judecată, ar trebui să consultaţi lista dosarelor care se judecă în ziua respectivă, listă afişată la intrarea sălii de şedinţe dar şi pe portalul instanţei de judecată. În dreptul fiecărui dosar este trecut numărul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen!
 • Atenţie! Numărul de ordine sub care este trecut în listă dosarul se poate modifica la termenul următor, astfel că este necesară consultarea listei la fiecare înfăţişare!
 • Este interzis să aduceţi sau să consumaţi mâncare sau băutură în sala de şedinţă!
 • Este permis accesul numai pentru animalele care însoţesc persoanele cu dizabilităţi!
 • Trebuie să închideţi orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare (eventual, treceţi telefonul mobil pe modulul silenţios)!
 • Nu fotografiaţi, nu înregistraţi şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de judecată şi în limitele impuse de acesta!
 • Niciodatã nu aduceţi un pistol, cuţit sau alte arme în clădirea instanţei sau în sala de şedinţă. Veţi fi controlat cu ajutorul detectoarelor din dotarea instanţei, înainte de a vi se permite accesul în clădire!
 • Poartã arme numai jandarmii care asigură paza şi ordinea publică în cadrul instanţelor!
 • Vă rugăm să nu aduceţii copiii minori în instanţă!
 • Nu există facilităţi de îngrijire a copilului în incinta instanţelor (dacă nu aveţi altă posibilitate, rugaţi un alt adult să vă însoţească pentru a putea supraveghea copilul în foaierul clădirii, în timp ce dumneavoastră sunteţi în sala de şedinţă)!
 • Pãstraţi liniştea în timp ce se desfăşoară şedinţa!
 • Nu folosiţi cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurături, limbaj obscen, rasist, defăimător (cu excepţia situaţiilor când e necesară repetarea cuvintelor respective în timpul cercetării judecãtoreşti – de exemplu într-un proces de ultraj)!
 • Întotdeauna fiţi politicos, atunci când vorbiţi! Vorbiţi clar şi destul de tare pentru ca judecătorii şi grefierul de şedinţă să poată auzi şi consemna tot ceea ce spuneţi! Aceasta este cu atât mai necesar în timpul şedinţelor înregistrate audio-video.
 • Abţineţi-vă de la orice gesturi, conduită sau comportament care arată sau poate sugera lipsă de respect faţă de instanţă, avocaţi, martori, grefierul de şedinţă, personalul care asigură paza sau faţă de orice alte persoane!
 • Nu ridicaţi tonul (în mod necuviincios) când vă adresaţi instanţei!
 • Adresaţi-vă părţii adverse doar prin intermediul instanţei, iar când vă referiţi la aceasta sau la avocatul său folosiţi sintagma “domnul” sau “doamna”, respectiv “domnul/doamna avocat”! Nu folosiţi prenumele persoanei, ci numele de familie!
 • Nu vă apropiaţi de masa completului de judecată fără permisiunea preşedintelui! Nu vă sprijiniţi braţele de masa completului, nu ţineţi mâinile în buzunare, nu mestecaţi gumă în timp ce vorbiţi cu instanţa!
 • Nu intraţi şi nu ieşiţi din sala de şedinţe în mod excesiv şi nu izbiţi uşile sălii de şedinţe!
 • Evitaţi orice manifestare care să perturbe sau să distragă atenţia instanţei, a avocaţilor, a grefierului de şedinţă, a martorilor!
 • Nu adoptaţi expresii faciale, mişcări de corp sau orice altă conduită, nu faceţi gesturi de aprobare sau de respingere a vreunei mărturii, declaraţii pe care aţi auzit-o în sala de judecată!
 • Trataţi cu respect bunurile din sala de şedinţă şi din orice alte spaţii din clădirea instanţei! Nu murdăriţi, nu scrieţi peste afişe, nu scrijeliţi mobilierul!
 • Toate persoanele prezente în sala de şedinţe şi în clădirea instanţei trebuie să fie curate, îmbrăcate decent şi într-o manieră care arată demnitate şi respect faţă de instanţă!
 • Ţinuta inacceptabilă include: pantaloni scurţi, tăiaţi sau colanţi, sandale gen papuci de plajă, haine mulate indecent, îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane, sau imagini, inclusiv creaturi groteşti. Nu vor fi permise articolele de îmbrăcăminte sfâşiate, murdare şi zdrenţăroase, articolele de îmbrăcăminte provocatoare, sau purtate provocator!
 • Avocaţii sunt obligaţi să poarte robă, al cărei model este stabilit prin acte normative!
 • Fiţi punctual!
 • Încercaţi să ajungeţi la instanţă cu câteva minute înainte de ora indicată pe citaţie ca oră de începere a şedinţei, ca sã aveţi timpul necesar să găsiţi sala, numărul de ordine sub care va fi strigată cauza în care sunteţi implicat şi să studiaţi dosarul. După ce intră completul de judecată, numai în situaţii excepţionale vi se va mai permite studierea dosarului (pentru asta trebuie să solicitaţi judecătorului care conduce şedinţa să vă permită să îl luaţi “la bară”)
 • Respectaţi dispoziţiile preşedintelui completului de a părăsi sala, în condiţiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a şedinţei!
 • Ridicaţi-vă în momentul intrării completului de judecată şi rămâneţi ridicat până când preşedintele completului sau grefierul de şedinţă vă spune să vă aşezaţi.
 • Ridicaţi-vă în momentul în care completul de judecată declară închisă şedinţa şi iese din sală!
 • Aduceţi cu dumneavoastră documentele de identitate, pentru eventualitatea în care instanţa vă va cere să vă identificaţi (dacă sunteţi parte, martor, este obligatoriu). Nerespectarea unora dintre regulile de mai sus poate atrage îndepărtarea persoanei din sală sau aplicarea unei amenzi de către completul de judecată.
Skip to content