Comunicat

În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

 

Comunicat

În aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.21/2024 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile publice locale din anul 2024, dispoziţiilor Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, dispoziţiilor Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 199/2024 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 Colegiul de conducere al Curţii de Apel București a aprobat planificarea şedinţelor de judecată ce poate fi consultată pe pagina de internet a instanţei link.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

 

 

 

 

Comunicat

Curtea de Apel București şi instanţele arondate sunt instanţe pilot pentru testarea aplicaţiei informatice Dosarul Electronic Naţional (D.E.N.) dezvoltată de Ministerul Justiţiei.
Aplicaţia Dosarul Electronic Naţional (D.E.N.) poate fi accesată pe pagina https://den.just.ro sau direct de pe site-ul oficial al Curţii de Apel București https://www.cab1864.eu
Adresăm invitaţia tuturor părţilor şi reprezentanţilor legali sau convenţionali ai acestora de a accesa noua aplicaţie şi de a semnala eventuale disfuncţionalităţi în vederea remedierii şi perfecţionării aplicaţiei care are drept scop facilitarea accesului online la dosarele aflate pe rolul instanţelor şi comunicarea electronică securizată a documentelor către instanţe – https://den.just.ro/contact

Comunicat

Faţă de informaţiile apărute în presă referitor la demersul juridic iniţiat de doi judecători din cadrul Secţiei I penale a Curţii de Apel Bucureşti prin care s-a solicitat anularea unei hotărâri a Colegiului de conducere al instanţei, am luat act că astăzi, 07.03.2024, prin hotărârea Tribunalului Argeş s-a respins cererea de chemare în judecată formulată împotriva preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti şi a Colegiului de conducere al instanţei.
Învederăm pe această cale că aspectele relevate mediatic cu privire la repartizarea spre soluţionare a anumitor dosare nu reflectă realitatea, întrucât în toate cauzele întregirea completurilor de judecată s-a făcut în acord cu dispoziţiile legale şi regulamentare în a căror respectare Curtea de Apel Bucureşti rămâne constantă.

Informare de presă

Urmare a incendiului care a avut loc în cursul nopţii de 03 spre 04 martie 2024 la Judecătoria Cornetu, pentru desfăşurarea activităţii acestei instanţe aducem la cunoştinţa publicului următoarele:
Activitatea Judecătoriei Cornetu se va desfăşura în cadrul Judecătoriei Buftea până la identificarea unui spaţiu adecvat pentru relocarea Judecătoriei Cornetu.
Până la relocarea Judecătoriei Cornetu se vor judeca în materie penală şi materie civilă numai cauzele urgente, termenele acordate celorlalte cauze urmând a fi preschimbate pentru o dată ulterioară ce va fi adusă la cunoştinţa părţilor în condiţiile legii.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

Comunicat

În perioada sărbătorilor legale de iarnă, respectiv 18.12.2023-05.01.2024, programul cu publicul se desfăşoară în zilele de miercuri şi vineri între orele 1000 1300 pentru toate compartimentele din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, unde se lucrează cu public, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secţii.

Comunicat

Ziua de 25 octombrie a fiecărui an a fost declarată de către Comisia Europeană şi Consiliul Europei „Ziua Europeană a Justiţiei Civile”.

Ziua Europeană a Justiţiei Civile are ca scop sporirea transparenţei în realizarea actului de justiţie şi o corectă înţelegere a specificului activităţii instanţei de judecată şi este destinată cetăţenilor şi studenţilor, precum şi persoanelor care activează în domeniul justiţiei.

Consiliul Europei şi Comisia Europeană reamintesc, prin această sărbătoare, că Justiţia este, cu precădere, un serviciu pentru cetăţeni, care le dă dreptul de a-şi rezolva disputele private şi de a-şi afirma drepturile.

Cu acest prilej Curtea de Apel București organizează la data de 25 octombrie 2023 în intervalul orar 10,00 -13,00 manifestarea anuală a „uşilor deschise”.

Invităm la această sărbătoare elevii şi studenţii dornici să urmeze cariera de magistrat, reprezentanţi ai presei şi cetăţenii care doresc să participe la şedinţele de judecată şi la cunoaşterea tuturor etapelor procesuale ale actului de justiţie.

Precizăm că accesul în sediul Curţii de Apel București este posibil numai pe la intrarea principală din Splaiul Independenţei, pe baza documentelor de identitate. De asemenea, vizitatorii vor fi însoţiţi de persoane desemnate să facă parte din grupul de organizatori.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

Comunicat

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu majoritatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 04 septembrie 2023, să suspende forma de protest a amânării judecării cauzelor, adoptată prin hotărârea nr. 2/20.06.2023, rezervându-şi dreptul de a relua protestul în funcţie de evoluţia procesului legislativ care vizează statutul judecătorilor.

Comunicat

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 1555/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023, Guvernul României a hotărât ca ziua de 14 august 2023 a fost declarată ca fiind zi nelucrătoare pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice, cu excepţia, între alte categorii de angajaţi, şi a personalului din justiţie implicat în soluţionarea cauzelor cu termen în această zi, aducem la cunoştinţă publică faptul că, întrucât nu sunt programate şedinţe de judecată în data de 14 august 2023, arhivele şi registraturile secţiilor Curţii de Apel Bucureşti nu vor desfăşura program cu publicul.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Comunicat

În timpul vacanţei judecătoreşti 2023, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

În perioadele menționate se vor primi atât acte și cereri depuse de părți, avocați, justițiabili, inclusiv taxe de timbru ori documente aferente dosarelor ce au termene în perioada vacanței judecătorești, cât și cereri și acte, inclusiv taxe de timbru, pentru dosarele cu termene fixate după terminarea vacanței judecătorești.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Skip to content