Comunicat

În timpul vacanţei judecătoreşti 2022, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00–13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.

În perioadele menționate se vor primi atât acte și cereri depuse de părți, avocați, justițiabili, inclusiv taxe de timbru ori documente aferente dosarelor ce au termene în perioada vacanței judecătorești, cât și cereri și acte, inclusiv taxe de timbru, pentru dosarele cu termene fixate după terminarea vacanței judecătorești.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Informare

Ca urmare a informaţiilor apărute în presă (publicaţia G4 Media), în articolul ,,Cum a fost direcționat dosarul premierului Nicolae Ciucă prin metoda ”coperta” către judecătorul Marius Iosif, care s-a pensionat imediat după ce a anulat sesizările de plagiat / Plus: Până anul trecut, Iosif și purtătorul de cuvânt al Guvernului au fost colegi în masonerie”,  din data de 27.06.2022, cu referire la o cauză în este reclamant prim-ministrul României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, aflată pe rolul secţiei a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, în urma verificărilor efectuate în sistemul Ecris şi prin compartimentul IT al Curţii de Apel Bucureşti, în vederea corectei informări a opiniei publice, menţionăm următoarele:

Dosarul nr. 2826/2/2022, având ca obiect anulare act administrativ, stadiu procesual fond, a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, la data de 29.04.2022. A fost repartizat aleatoriu între cele două secţii de contencios administrativ şi fiscal, către secţia a VIII-a şi apoi, a fost repartizat în cadrul secţiei a VIII-a, completului  nr. 21 fond. În acest dosar figurează ca părţi reclamantul Ciucă Ionel Nicolae şi pârâta Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării-Ministerul Educaţiei.

În fişa Ecris a dosarului şi în citativ nu apar alte părţi, decât cele mai sus menţionate.

Din verificarea efectuată de compartimentul IT din cadrul instanţei a rezultat că dosarul a fost repartizat aleatoriu, computerizat,  între completele de fond ale secţiei. În acelaşi timp rezultă că la efectuarea repartizării au fost respectaţi parametrii de repartizare a cauzelor.

În urma informaţiilor apărute în presă, potrivit cărora, în dosar, alături de reclamantul Ciucă Ionel Nicolae, ar fi apărut şi o altă parte-reclamanta Abdel Moumene Melissa, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că pe portal, în dosarul mai sus menţionat, şi această parte figura, într-adevăr, ca reclamantă, motiv pentru care, s-a dispus eliminarea de pe portal a datelor care nu au avut corespondent în dosarul mai sus menţionat.

Împrejurarea că pe portal a apărut un reclamant în plus faţă de părţile dosarului, consecinţa unei erori de natură tehnică, nu a fost de natură a influenţa repartizarea aleatorie, această operaţiune neţinând seama de părţi.  Eroarea a fost posibilă în condiţiile în care, în aceeaşi zi, s-a repartizat şi cauza în care figura ca reclamantă Abdel Moumene Melissa, cauză ce a făcut obiectul dosarului nr. 2836/2/2022, repartizat aleatoriu completului C22 fond şi care a avut ca obiect litigiu privind regimul străinilor.

În ceea ce priveşte restricţionarea accesului la dosar, acces solicitat la scurtă vreme de la înregistrare, aducem la cunoştinţă faptul că măsura a fost operabilă până la fixarea primului termen de judecată, în acord cu dispoziţiile art. 56 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/17 septembrie 2019. După acest moment procesual, accesul a fost acordat tuturor jurnaliştilor care au formulat cereri de consultare.

Recunoscând că transparenţa actului de justiţie este o garanţie a dreptului la un proces echitabil şi respectând dreptul cetăţenilor de a fi informaţi, prin intermediul presei, despre cauzele de interes public, în acelaşi timp, susţinem necesitatea ca informarea să se facă pe baza unor date reale, verificate, iar nu pe indicii, aşa cum de altfel, se menţionează în articolul citat.

Informarea cetăţenilor, altfel decât pe baza unor date concrete, verificate,  cu privire la activitatea desfăşurată de instanţă,  este de natură a leza încrederea opiniei publice şi a pune sub semnul îndoielii credibilitatea instanţei,  într-un mod care se îndepărtează de ceea ce trebuie să caracterizeze deontologia specifică jurnalismului.

De altfel, dorim să facem precizarea faptului că, deşi publicaţia solicitase Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul instanţei, în cursul zilei de vineri, 24 iunie 2022, precizări referitoare la aspectele menţionate, nu a mai fost aşteptat rezultatul verificărilor şi un răspuns din partea instanţei.

Drept urmare, dorind să asigurăm atât buna desfăşurare a procesului, cât şi o corectă informare a opiniei publice, solicităm publicarea prezentului drept la replică.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

Comunicat

Curtea de Apel Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că, începând cu data de 11 februarie 2022, va avea o nouă pagină de internet disponibilă la adresa www.cab1864.eu.
Conceput de un grup de judecători şi specialişti IT din cadrul instanței, cu sprijinul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, site-ul nou asigură, într-o notă care îmbină modernitatea şi utilitatea, informaţii variate, uşor accesibile pentru public şi care contribuie la deplina transparenţă a activităţii instanţei. Pot fi vizualizate de către toate persoanele interesate, în mod facil şi structurat, informaţii privind organizarea instanţei, datele de contact, atribuţiile compartimentelor, şedinţele de judecată şi cauzele aflate pe rol, precum şi o serie de aspecte utile, menite să asigure cetăţenilor o mai bună adresabilitate la serviciile oferite de instanţă.
Alături de Dosarul electronic, sunt funcţionale noi aplicaţii informatice care şi-au dovedit utilitatea în activitatea altor instanţe, precum E-legalizare şi Şedinţe on-line, concepute de specialiști IT din cadrul Tribunalului Bucureşti, menite să faciliteze accesul la serviciile publice.
În sprijinul publicului şi al practicienilor dreptului, site-ul nou găzduieşte o secţiune care conţine o bogată jurisprudenţă a Curţii de Apel Bucureşti, în toate materiile din aria sa de competenţă.
Migrarea datelor pe noua pagină de internet poate afecta temporar funcţionalitatea site-ului.
CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

JUDECĂTOR LUMINIŢA CRIŞTIU-NINU
PREŞEDINTELE CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

Comunicat

Având în vedere că ziua de 29 noiembrie 2021 a fost declarată de către Guvernul României, ca fiind zi nelucrătoare pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice, cu excepţia, între alte categorii de angajaţi, şi a personalului din justiţie implicat în soluţionarea cauzelor cu termen în această zi, aducem la cunoştinţă publică faptul că şedinţele de judecată programate în data de 29 noiembrie 2021 se vor desfăşura conform programului stabilit, la data şi orele fixate.

Vor fi deschise pentru avocaţi şi justiţiabili şi arhivele şi registraturile secţiilor care au programate şedinţe de judecată în această zi.

Informare

În timpul vacanţei judecătoreşti 2021, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 10:00 – 13:00, în zilele de marţi şi joi, la toate compartimentele din cadrul Curții de Apel București unde se lucrează cu publicul, precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, conform planificărilor pe secții.
În perioadele menționate se vor primi atât acte și cereri depuse de părți, avocați, justițiabili etc., inclusiv taxe de timbru ori documente aferente dosarelor ce au termene în perioada vacanței judecătorești, cât și cereri și acte, inclusiv taxe de timbru, pentru dosarele cu termene fixate după terminarea vacanței judecătorești.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Important!

Curtea de Apel București este operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 2933 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal

Skip to content