Competențe

Secţia a IV-a Civilă din cadrul Curţii de Apel București soluţionează cauze de natură civilă, atât ca primă instanţă, conform dispoziţiilor generale ale Codului de procedură civilă, cât şi ca instanţă de control judiciar.

Din punct de vedere al competenţei reglementate de dispoziţiile art. 96 din Codul de procedură civilă, Secția a IV-a Civilă din cadrul Curţii de Apel București judecă:

 • în primă instanţă, conflicte de competenţă în condiţiile art. 135 din Codul de procedură civilă; cererile de strămutare întemeiate pe motive de bănuială legitimă, potrivit art. 142 din Codul de procedură civilă; acţiunile în anulare, întemeiate pe dispoziţiile art. 610 din Codul de procedură civilă.
 • ca instanţă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanță, în condițiile reglementate de prevederile art. 466 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. XVIII din Legea nr. 2/2013 şi cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 76/2012;
 • ca instanţă de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunalele arondate, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege, în conformitate cu dispoziţiile art. 483 din Codul de procedură civilă.

Din punct de vedere al competenţei exclusive, în materie civilă, Secţia a IV-a Civilă din cadrul Curţii de Apel București judecă:

 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București asupra cererilor, având ca obiect înregistrare a partidului politic, conform art. 21 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București asupra cererilor, având ca obiect îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate ale organizaţiilor sindicale şi ale organizaţiilor patronale, în condiţiile art. 44 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București asupra cererilor, având ca obiect contestaţiile privind admiterea sau respingerea de către Biroul Electoral Central a candidaturilor pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, conform art. 20 din Legea nr. 33/2007 republicată privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European;
 • apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București asupra cererilor având ca obiect contestaţiile privind deciziile de admitere sau respingere a candidaturilor de către Biroul Electoral Central ori de către biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, conform art. 59 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi deciziei nr. 16/2017 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul Competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 924 din 24 noiembrie 2017.

În materia proprietăţii intelectuale, Secţia a IV-a Civilă din cadrul Curţii de Apel București judecă:

 • căile de atac declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București în cererile privitoare la mărci şi indicaţii geografice privind: cererea de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă, potrivit art. 55 şi art. 57 din Legea nr. 84/1998 republicată; cererile de anulare a înregistrării mărcii, potrivit art. 56, art. 57 şi art. 99 din Legea nr. 84/1998 republicată şi cererile de anulare a înregistrării indicaţiilor geografice şi de decădere din drepturile referitoare la acestea, potrivit art. 96 din Legea nr. 84/1998 republicată;
 • căile de atac declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București, prin care se soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor Comisiilor din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit art. 99 din Legea nr. 84/1998 republicată;
 • căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunal, prin care se contestă hotărârile comisiei de contestaţii din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în temeiul art. 25 din Legea nr. 129/1992 republicată;
 • căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunal, prin care se solicită anularea înregistrărilor desenelor şi modelelor industriale, potrivit art. 42 din Legea nr. 129/1992 republicată;
 • căile de atac declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București, prin care se solicită anularea brevetului de invenţie (atât cel emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cât şi cel european), potrivit art. 51 şi art. 52 din Legea nr. 64/1991 republicată;
 • căile de atac declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București, prin care se soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor Comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, conform art. 54 din Legea nr. 64/1991 republicată;
 • căile de atac declarate împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul București, prin care se soluţionează cererile formulate conform art. 4 lit. c) din OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.
Skip to content